หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (29/12/2015)
วันนี้ ( 29 ธันวาคม 2558 ) เวลา 14.00 น. นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดลพบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการให้บริการประชาชนในเขตอำเภอโคกสำโรง จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย จุดให้บริการประชาชนบ้านวังขอนกว้าง และจุดให้บริการสี่แยกวังเพลิง ทั้งนี้ได้นำน้ำดื่มและสิ่งของไปมอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
อ่าน 72 ครั้ง
พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี อวยพรปีใหม่ และผู้ว่าฯลพบุรีเป็นผู้แทนกล่าวแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่ได้เลื่อนสมศักดิ์ (29/12/2015)
วันนี้ (29 ธันวาคม 2558) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวอวยพรปีใหม่พุทธศักราช 2559 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ในปีใหม่นี้ โดยขอให้ทุกคนคิดดี ทำดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่า การทุจริตเป็นการทำชั่ว การทำสุจริตเป็นการทำดี และเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมือง
อ่าน 497 ครั้ง
กองพลทหารปืนใหญ่ ขอส่งข้อมูลไร่ทานตะวันใน พล.ป. 10ไร่ 2 งาน 51 ตร.ว. (26/12/2015)
กองพลทหารปืนใหญ่ ขอส่งข้อมูลไร่ทานตะวันใน พล.ป. 10ไร่ 2 งาน 51 ตร.ว. พื้นที่เหมาะสมในการเยี่ยมขมคือ บ่อใหญ่ ป.71 เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ บานประมาณเดือน ก.พ. เส้น ทางเข้าจาก ช่องทาง 4 ผ่าน บก.พล.ป. ไปยังศาลาวงกลาง แล้วไปยังบ่อใหญ่
อ่าน 49 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนตามมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาด้านการผลิตและรายได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (23/12/2015)
วันนี้(23 ธันวาคม 2558) เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างรายได้และอาชีพสระกุดตาควร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งท่าช้าง”ตามโครงการตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนตามมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาด้านการผลิตและรายได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ สระกุดตาควร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 79 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญเมือง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 (23/12/2015)
วันนี้(23 ธันวาคม 2558) เวลา 09.39 น. คณะศิษย์หลวงพ่อถม(วัดเชิงท่า) ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประชาชนชาวลพบุรี ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวลพบุรีอยู่เย็นเป็นสุข โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงประชาชนชาวลพบุรี ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงเทพยดาและบรรพชนผู้ปกปักรักษาเมืองลพบุรี ณ วัดพระศรีมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 92 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี มอบป้ายหมู่บ้านรักษา ศีล 5 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ระยะที่ 3 (22/12/2015)
วันนี้ (22 ธันวาคม 2558) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดสามัคคีประชาราม ตำบลยางราก อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ จำนวน 8 หมู่บ้าน
อ่าน 192 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 3 (22/12/2015)
เมื่อวานนี้ (21 ธันวาคม 2558) เวลา 18.00 น. ที่ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 3” เพื่อส่งเสริมให้คนลพบุรีมีสุขภาพดี จากการกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ร่วมกันปลูกในงาน “ปลูกข้าว ปลูกปัญญา” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 พร้อมทั้งร่วมให้โอกาสและทำบุญกับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส คนชรา กับท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และรวมใจเพื่อช่วยเหลือด้านงบประมาณให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับพระอุดมประชาทร ให้กับองค์กร 10 หน่วยงาน และมอบทุนอาหารกลางวัน 61 หน่วยงาน
อ่าน 173 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ปิดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 6 (21/12/2015)
วันนี้ (21 ธันวาคม 2558) เวลา 11.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการการบริหารพัฒนาคมและสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ “โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 6” โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อความเป็นศิริมงคล และนายนริศ สืบโถพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมร่วมใจศรัทธา วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน 103 คน
อ่าน 128 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ตำบลกุดตาเพชร เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (18/12/2015)
วันนี้(18 ธันวาคม 2558 ) เวลา 10.00 น. ที่ ศาลาการเปรียญวัดกุดตาเพชร ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนของตำบลกุดตาเพชร โดยมี ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอลำสนธิและคณะให้การต้อนรับ
อ่าน 112 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18/12/2015)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้ารับการสัมมนา ได้แก่ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน,สื่อมวลชนและสื่อท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี จำนวน 50 คน โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีคุณค่าแก่การศึกษา เป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติและพรรณไม้ เป็นต้นน้ำลำสนธิในรูปแบบป่าถาวร นอกจากนั้นมีโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสูธรรมชาติ
อ่าน 77 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (18/12/2015)
วันนี้ (18 ธันวาคม 2558) เวลา 09.30 น. ณ วัดกุดตาเพชร ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี 2559” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน
อ่าน 72 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 (17/12/2015)
วันนี้(17 ธ.ค.58) เวลา 11.00 น.ที่ หอประชุมโรงเรียนเขาสามยอดวิทยา ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดร.มานิตย์ มณีธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมความเข้าใจของสังคมที่มีต่อคนพิการ ให้การยอมรับและให้โอกาสคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
อ่าน 98 ครั้ง
จ.ลพบุรี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันท์แด่พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (16/12/2015)
วันนี้(16 ธันวาคม 2558) เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่ วัดสิริจันทรนิมิต พระอารามหลวง ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีพระกิตติญาณเมธี เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ฝ่ายธรรมยุต แสดงพระธรรมเทศนา มีพระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนมากเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ด้วยความอาลัย ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ชม
อ่าน 99 ครั้ง
จ.ลพบุรี พิจารณาแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง เน้นจ้างแรงงานภาคการเกษตรมีรายได้น้อยเป็นลำดับแรก (16/12/2015)
วันนี้ (16 ธ.ค. 58) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ครั้งที่ 3/2558 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน ระยะที่ 2 ด้านการเกษตรอื่น ๆ อาชีพนอกภาคการเกษตร งานหัตถกรรมและการจ้างแรงงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดับอำเภอเสนอ จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลำสนธิ โคกเจริญ สระโบสถ์ และ ชัยบาดาล รวม 113 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 42,608,856 บาท
อ่าน 90 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นำผู้เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2016 เข้าพบผู้ว่าฯ ลพบุรี เพื่อขอกำลังใจ (16/12/2015)
บ่ายวานนี้ (15 ธันวาคม 2558) ที่ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรีนายแพทย์ ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นำทีม เดอะมังกี้ ควีนซ์ (The Monkey Queen’Z) เป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรีที่เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2016 และได้รับรางวัลที่ 3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าพบ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อขอพรและกำลังใจในการเป็นตัวแทนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 นี้
อ่าน 133 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (15/12/2015)
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงพระศพฯ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ณ วัดใน 11 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรีที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ สำหรับจังหวัดลพบุรีร่วมกับอำเภอเมืองได้เตรียมจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของจังหวัดลพบุรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และถูกต้องตามราชประเพณี และให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วม ดังนี้ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
อ่าน 90 ครั้ง
สภากาชาดไทย จัดประชุมผู้บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ เรื่อง “อยากมีสุขภาพดี ต้องบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน” จังหวัดภาคกลางตอนบน (14/12/2015)
วันนี้ (14 ธันวาคม 2558) เวลา 09.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจรด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2558 เรื่อง “อยากมีสุขภาพดี ต้องบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน”( Good Health begins with donating blood every 3 month) จัดโดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ร่วมกับ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ ห้องประชุมท้าวทองกีบม้า โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 94 ครั้ง
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวลพบุรี ร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD "กันอย่างพร้อมเพรียง (11/12/2015)
บรรยากาศ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD " จังหวัดลพบุรี มีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทางสิริมงคลรวม 29 กิโลเมตร ในขณะเดียวกันทางจังหวัดลพบุรีได้จัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 74 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad (10/12/2015)
วานนี้ (9 ธันวาคม 2558) เวลา 12.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้จัดรายการ "ผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน" ออกอากาศทางคลื่น A.M. 612 KHz ซึ่งได้พูดคุยกับผู้ฟังในเรื่อง การจัดกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ จังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีพร้อมใจร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สนองตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร ที่ทรงตั้งพระทัยถวายแด่พระราชบิดา
อ่าน 104 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี รวมพลังภาคีเครือข่ายเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (09/12/2015)
วันนี้(9 ธันวาคม 2558) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณเวทีสวนสุขภาพ(วงเวียนสระแก้ว) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) “Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส” ประจำปี 2558 โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อ่าน 76 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>