หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดสัมมนา โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ของส่วนราชการ ปี 2558 (30/10/2015)
วันนี้ (30 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ของส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ปี 2558 เพื่อชี้แจงวิธีการรายงานผลข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน ผ่านโปรแกรมรายงานทางเว็บไซด์ รวมถึงแนวทางเทคนิค และกลยุทธ์ในการใช้พลังงานในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็วของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2558
อ่าน 112 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง “ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม” ประจำปี 2558 (30/10/2015)
วานนี้(29 ตุลาคม 2558) เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประเพณี “ลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี 2558” ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯและผู้มาร่วมงานแถลงข่าว ได้แต่งกายย้อนยุคสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายในสมัยนั้น ส่วนเอกลักษณ์ที่สำคัญของเครื่องแต่งกายสมัยนั้นที่พบเห็นเด่นชัดคือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีสดใสและมีหมวกเป็นเครื่องประดับ
อ่าน 145 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี (30/10/2015)
วานนี้( 29 ตุลาคม 2558 ) เวลา 13.30 ณ วัดเขาดิน อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมกับพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง การเผยแผ่ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อ่าน 110 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมและบูรณาการ ตามคำสั่ง คสช. (29/10/2015)
วานนี้(28 ตุลาคม 2558) เวลา 21.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและบูรณาการ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ รวมถึงหอพัก และร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต โดยนำมาตรการทางกฎหมายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ของสังคมจังหวัดลพบุรีอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 29 หน่วยงาน
อ่าน 98 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 (28/10/2015)
วันนี้(28 ตุลาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 85 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมงานประเพณี ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน “เขาพระงาม เทโวโรหณะ”เนื่อง ในเทศกาลวันออกพรรษา ที่จังหวัดลพบุรี (28/10/2015)
วันนี้ (28 ตุลาคม 2558) เวลา 07.45 น.ที่ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือวัดเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำเหล่าพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ กว่า 3,000 คน เข้าร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวต้มลูกโยนและข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 104 รูป ที่เดินลงจากไหล่เขาทางบันไดพญานาค 295 ขั้น เพื่อมารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของวัด และมีเอกลักษณ์สำคัญคือการแสดงพุทธประวัติอันงดงาม ขบวนแห่อลังการ มีความยาวกว่า 200 เมตร เป็นการจำลอง คล้ายวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าต่างพากันเฝ้ารับเสด็จองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างเนืองแน่น
อ่าน 159 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมโครงการการบริหารจัดการน้ำครบวงจรบ้านหมี่ต้นแบบ (27/10/2015)
วันนี้(27 ตุลาคม 2558) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการการบริหารจัดการน้ำครบวงจรบ้านหมี่ต้นแบบ โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทาลพบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เข้าร่วมประชุม
อ่าน 128 ครั้ง
มูลนิธิคุณพุ่มโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่จังหวัดลพบุรี (26/10/2015)
วันนี้ (26 ตุลาคม 2558 ) เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามที่มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดตั้งโครงการ “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในทูลนิธิคุณพุ่ม” เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลาน ผู้พิการ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ ซึ่งเด็กออทิสติกและเด็กพิการในเขตจังหวัดลพบุรี ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 111 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 555,000 บาท
อ่าน 111 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ บทบาทหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการความสำคัญเร่งด่วนส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (26/10/2015)
วันนี้ (26 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ บทบาทหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการความสำคัญเร่งด่วนส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
อ่าน 89 ครั้ง
รองผู้ว่าฯลพบุรี เปิดงาน มหกรรม OTOP และท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (26/10/2015)
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรม OTOP และท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอทอป และแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวอันหลากหลาย ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
อ่าน 92 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช (26/10/2015)
วันที่ 23 ตุลาคม 2558เวลา07.30 น. ณ. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม และพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ต
อ่าน 64 ครั้ง
บริษัท โลจิสติก มณฑลเหอหนาน ร่วมหารือแลกเปลี่ยนการส่งออกสินค้าด้านการเกษตรกับจังหวัดลพบุรี (21/10/2015)
วันนี้(21 ต.ค.2558) เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี มิสเตอร์ จางตงหวัง (Mr.Zhang Dongwang) จี.เอ็ม. บริษัท เซียนยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (General Manager of Xianyi International Co.Ltd.) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าและการลงทุน อาเซียน-สากล (AITIA) เข้าเยี่ยมคารวะ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ ได้แก่ ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี,พาณิชย์จังหวัดลพบุรี,อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับภาพรวมด้านการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีและหารือเกี่ยวกับโอกาสและความร่วมมือในการลงทุนร่วมกัน
อ่าน 99 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี (Organic Farm Outlet) (21/10/2015)
วันนี้(21 ตุลาคม 2558) เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี (Organic Farm Outlet) ตั้งอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี (โรงสีธีรโชติเจริญกิจ) ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ภายในศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี (Organic Farm Outlet) มีสินค้าวางจำหน่ายหลากหลายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรโดยตรง เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า OTOP สินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ไรซ์เบอรี่ ผักปลอดสารพิษ น้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ เป็นต้น
อ่าน 161 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (20/10/2015)
วันนี้ (20 ต.ค.58) เวลา 13.30 น. ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดลพบุรี โดยมี นายยกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 252 คนพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และกำหนดการขับเคลื่อนงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในจังหวัดลพบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขอให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
อ่าน 123 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (20/10/2015)
วันนี้( 20 ตุลาคม 2558) เวลา 09.30 น. จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 120 คน การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 30 ถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 รวม 9 วัน 9 คืน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ปรางค์แขก ปรางค์สามยอด บ้านวิชาเยนทร์ และวัดปืน
อ่าน 983 ครั้ง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ร่วมกันแถลงข่าวงาน “มหกรรม OTOP และท่องเที่ยว” (20/10/2015)
วานนี้(19 ตุลาคม 2558) เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม OTOP และท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2” เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอทอป และแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวอันหลากหลาย ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
อ่าน 62 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด (20/10/2015)
วานนี้(19 ตุลาคม 2558) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2558 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตจัดสรรที่ดินโครงการขนาดกลาง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมี ปลัดจังหวัดลพบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ตลอดจนตัวแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อ่าน 146 ครั้ง
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดโครงการ กินข้าวเล่าเรื่อง "ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย Safe Thai Safe Road" (16/10/2015)
วันนี้ (16 ต.ค. 58 ) เวลา 11.00 น.ที่ สวนอาหารบัวหลวง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลพบุรี จัดกิจกรรม “กินข้าวเล่าเรื่อง ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย” (Safe Thai Safe Road) โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อพบปะเสื่อมวลชนในพื้นที่ และนำเสนอแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี และเพื่อเผยแพร่ให้สื่อมวลชนในพื้นที่ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อชาวลพบุรีปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากรถอย่างยั่งยืน
ผู้ว่าฯลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลด เลิก ใช้ถุงพลาสติกในเทศกาลกินเจ (14/10/2015)
วันนี้( 14 ตุลาคม 2558) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์งอกงาม วงเวียนศรีสุริโยทัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลด /เลิก ใช้ถุงพลาสติก ช่วงเทศกาลกินเจของจังหวัดลพบุรี ซึ่งที่ศูนย์งอกงามแห่งนี้ ได้มีการแจกถุงถ้าฟรีสำหรับผู้ที่มาซื้ออาหารเจ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก วินัย และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งก็ได้ถูกใจประชาชนชาวลพบุรีที่มาหาซื้ออาหารเจ เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายคนที่ได้รับถุงผ้าบอกว่าอยากในจังหวัดลพบุรีรณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติกให้ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน
อ่าน 73 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (13/10/2015)
วันนี้ (13 ตุลาคม 2558) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (หรือ ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งคณะกรรมการฯประกอบไปด้วย ส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการที่คัดเลือกมาจากภาคประชาชน จำนวน 47 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือและพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งเรื่องสำคัญอื่นๆเกี่ยวกับการดำเนินการทบทวนจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2557-2560) ฉบับสมบูรณ์ ก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.น.จ. ในวันที่ 15 ตุลาคม นี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
อ่าน 105 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>