หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
เกษตรกรในพื้นที่ จ.ลพบุรี ปลูกแคนตาลูป เนื่องจากได้ผลผลิตดี ใช้น้ำน้อย และระยะการปลูกสั้น (05/11/2015)
จากสถานการณ์ภัยแล้ง รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ให้ร่วมมือประหยัดน้ำอย่างจริงจัง โดยเฉพาะภาคการเกษตร ที่จะเหลือน้ำสำหรับไม้ผลและอ้อยที่จะต้องสำรองไว้ในต้นฤดูฝนอีก 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง ดังนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จึงขอความร่วมมือเกษตรกรในจังหวัดว่าในฤดูกาลทำนาในปีหน้าให้งดเว้นการทำนาและหันมาเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีผลผลิตดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรเป็นอย่างดียิ่ง โดยจังหวัดลพบุรีจึงลงมือเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
อ่าน 470 ครั้ง
นายนิยม วรปัญญา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมณีชลขัณฑ์ พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี (05/11/2015)
วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ วัดมณีชลขัณฑ์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิยม วรปัญญา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2558 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีชลขัณฑ์ (พระอารามหลวง) โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 134 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูสภาพน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (05/11/2015)
วานนี้(4 พ.ย.2558 )เวลา 13.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ,นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จากนายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากการรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งมีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำใช้การได้ 635 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุเขื่อนฯ
อ่าน 88 ครั้ง
จ.ลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ระยะที่ 3 ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม (05/11/2015)
วานนี้ ( 4 พ.ย. 58) เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จำนวน 34 ป้าย
อ่าน 76 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (04/11/2015)
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2558) เวลา 11.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จำนวน 1 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบป้ายทะเบียนบ้าน ตลอดจนสิ่งของจำเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค และทุนทรัพย์จำนวนหนึ่ง ให้แก่ครอบครัวนางพวง อ่วมน้อย อายุ 65 ปี ราษฎรบ้านซอย 27 สาย 2 ซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
อ่าน 95 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 (03/11/2015)
วานนี้ (2 พฤศจิกายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมร่วมใจศรัทธา วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 6 ตามโครงการการบริหารพัฒนาคนและสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมนียกถา และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
อ่าน 188 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว BIKE FOR DAD (30/10/2015)
วันนี้ (30 ตุลาคม 2558) เวลา 10.00 น.จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว Bike for Dad เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้การดําเนินการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติฯของจังหวัดลพบุรี เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
จังหวัดลพบุรี ประชุมผู้นำเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน (30/10/2015)
วันนี้ (30 ตุลาคม 2558) เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมผู้นำเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อาทิ สมาคมประชาอาสาพัฒนาชุมชน/ สมาคมพัฒนาสตรีละโว้ธานีจังหวัดลพบุรี /เครือข่ายกองทุนแม่แห่งแผ่นดิน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้บริหารจังหวัด และนำไปถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาสู่ภาคประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองของประชาชน อันจะนำไปสู่ความมีคุณภาพชีวิตที่ดี และร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
อ่าน 114 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดสัมมนา โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ของส่วนราชการ ปี 2558 (30/10/2015)
วันนี้ (30 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ของส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ปี 2558 เพื่อชี้แจงวิธีการรายงานผลข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน ผ่านโปรแกรมรายงานทางเว็บไซด์ รวมถึงแนวทางเทคนิค และกลยุทธ์ในการใช้พลังงานในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็วของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2558
อ่าน 129 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง “ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม” ประจำปี 2558 (30/10/2015)
วานนี้(29 ตุลาคม 2558) เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประเพณี “ลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี 2558” ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯและผู้มาร่วมงานแถลงข่าว ได้แต่งกายย้อนยุคสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายในสมัยนั้น ส่วนเอกลักษณ์ที่สำคัญของเครื่องแต่งกายสมัยนั้นที่พบเห็นเด่นชัดคือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีสดใสและมีหมวกเป็นเครื่องประดับ
อ่าน 198 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี (30/10/2015)
วานนี้( 29 ตุลาคม 2558 ) เวลา 13.30 ณ วัดเขาดิน อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมกับพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง การเผยแผ่ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อ่าน 135 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมและบูรณาการ ตามคำสั่ง คสช. (29/10/2015)
วานนี้(28 ตุลาคม 2558) เวลา 21.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและบูรณาการ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ รวมถึงหอพัก และร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต โดยนำมาตรการทางกฎหมายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ของสังคมจังหวัดลพบุรีอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 29 หน่วยงาน
อ่าน 102 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 (28/10/2015)
วันนี้(28 ตุลาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 93 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมงานประเพณี ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน “เขาพระงาม เทโวโรหณะ”เนื่อง ในเทศกาลวันออกพรรษา ที่จังหวัดลพบุรี (28/10/2015)
วันนี้ (28 ตุลาคม 2558) เวลา 07.45 น.ที่ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือวัดเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำเหล่าพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ กว่า 3,000 คน เข้าร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวต้มลูกโยนและข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 104 รูป ที่เดินลงจากไหล่เขาทางบันไดพญานาค 295 ขั้น เพื่อมารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของวัด และมีเอกลักษณ์สำคัญคือการแสดงพุทธประวัติอันงดงาม ขบวนแห่อลังการ มีความยาวกว่า 200 เมตร เป็นการจำลอง คล้ายวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าต่างพากันเฝ้ารับเสด็จองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างเนืองแน่น
อ่าน 238 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมโครงการการบริหารจัดการน้ำครบวงจรบ้านหมี่ต้นแบบ (27/10/2015)
วันนี้(27 ตุลาคม 2558) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการการบริหารจัดการน้ำครบวงจรบ้านหมี่ต้นแบบ โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทาลพบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เข้าร่วมประชุม
อ่าน 132 ครั้ง
มูลนิธิคุณพุ่มโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่จังหวัดลพบุรี (26/10/2015)
วันนี้ (26 ตุลาคม 2558 ) เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามที่มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดตั้งโครงการ “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในทูลนิธิคุณพุ่ม” เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลาน ผู้พิการ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ ซึ่งเด็กออทิสติกและเด็กพิการในเขตจังหวัดลพบุรี ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 111 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 555,000 บาท
อ่าน 126 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ บทบาทหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการความสำคัญเร่งด่วนส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (26/10/2015)
วันนี้ (26 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ บทบาทหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการความสำคัญเร่งด่วนส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
อ่าน 96 ครั้ง
รองผู้ว่าฯลพบุรี เปิดงาน มหกรรม OTOP และท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (26/10/2015)
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรม OTOP และท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอทอป และแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวอันหลากหลาย ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
อ่าน 108 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช (26/10/2015)
วันที่ 23 ตุลาคม 2558เวลา07.30 น. ณ. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม และพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ต
อ่าน 75 ครั้ง
บริษัท โลจิสติก มณฑลเหอหนาน ร่วมหารือแลกเปลี่ยนการส่งออกสินค้าด้านการเกษตรกับจังหวัดลพบุรี (21/10/2015)
วันนี้(21 ต.ค.2558) เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี มิสเตอร์ จางตงหวัง (Mr.Zhang Dongwang) จี.เอ็ม. บริษัท เซียนยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (General Manager of Xianyi International Co.Ltd.) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าและการลงทุน อาเซียน-สากล (AITIA) เข้าเยี่ยมคารวะ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ ได้แก่ ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี,พาณิชย์จังหวัดลพบุรี,อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับภาพรวมด้านการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีและหารือเกี่ยวกับโอกาสและความร่วมมือในการลงทุนร่วมกัน
อ่าน 115 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>