หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด (20/10/2015)
วานนี้(19 ตุลาคม 2558) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2558 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตจัดสรรที่ดินโครงการขนาดกลาง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมี ปลัดจังหวัดลพบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ตลอดจนตัวแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อ่าน 168 ครั้ง
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดโครงการ กินข้าวเล่าเรื่อง "ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย Safe Thai Safe Road" (16/10/2015)
วันนี้ (16 ต.ค. 58 ) เวลา 11.00 น.ที่ สวนอาหารบัวหลวง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลพบุรี จัดกิจกรรม “กินข้าวเล่าเรื่อง ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย” (Safe Thai Safe Road) โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อพบปะเสื่อมวลชนในพื้นที่ และนำเสนอแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี และเพื่อเผยแพร่ให้สื่อมวลชนในพื้นที่ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อชาวลพบุรีปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากรถอย่างยั่งยืน
ผู้ว่าฯลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลด เลิก ใช้ถุงพลาสติกในเทศกาลกินเจ (14/10/2015)
วันนี้( 14 ตุลาคม 2558) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์งอกงาม วงเวียนศรีสุริโยทัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลด /เลิก ใช้ถุงพลาสติก ช่วงเทศกาลกินเจของจังหวัดลพบุรี ซึ่งที่ศูนย์งอกงามแห่งนี้ ได้มีการแจกถุงถ้าฟรีสำหรับผู้ที่มาซื้ออาหารเจ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก วินัย และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งก็ได้ถูกใจประชาชนชาวลพบุรีที่มาหาซื้ออาหารเจ เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายคนที่ได้รับถุงผ้าบอกว่าอยากในจังหวัดลพบุรีรณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติกให้ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน
อ่าน 91 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (13/10/2015)
วันนี้ (13 ตุลาคม 2558) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (หรือ ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งคณะกรรมการฯประกอบไปด้วย ส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการที่คัดเลือกมาจากภาคประชาชน จำนวน 47 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือและพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งเรื่องสำคัญอื่นๆเกี่ยวกับการดำเนินการทบทวนจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2557-2560) ฉบับสมบูรณ์ ก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.น.จ. ในวันที่ 15 ตุลาคม นี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
อ่าน 117 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จัดงาน "วันตำรวจ" ประจำปี 2558 (13/10/2015)
วันนี้ (13 ต.ค.58) เวลา 09.30 น. พลตำรวจตรีชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการตำรวจในจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีเนื่องในงาน "วันตำรวจ" ประจำปี 2558 ณ บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี
อ่าน 71 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางเข้ากราบนมัสการ พระอุดมประชาทร เพื่อขอพรเป็นกำลังใจในการทำงาน (12/10/2015)
วันนี้ ( 12 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางเข้ากราบนมัสการพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เข้ากราบนมัสการ พระอุดมประชาทร (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ
อ่าน 70 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปีและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (09/10/2015)
วันนี้(9 ตุลาคม 2558) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดลพบุรี โดยเนื้อหาการประชุมเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด ที่เน้นการจัดทำแผนงานให้รัดกุมครอบคลุมทุกหน่วยงาน ตามวิสัยทัศน์จังหวัดที่ว่า “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย แหล่งผลิตพลังงานทดแทน ท่องเที่ยวอารยธรรม และเมืองแห่งความสุข” และแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น
อ่าน 81 ครั้ง
ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ลงพื้นที่ ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดลพบุรี เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (09/10/2015)
วานนี้(8 ตุลาคม 2558 ) เวลา 15.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พร้อมคณะได้เดินทางมาสำรวจสถานที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดลพบุรี นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการรับเสด็จฯเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติฯ
อ่าน 94 ครั้ง
จ.ลพบุรี ประชุมส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง (08/10/2015)
วานนี้ ( 7 ตุลาคม 2558 ) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมีสาระที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี,การสร้างชุดปฏิบัติการรับรู้ตามมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 ,สถานการณ์น้ำ ,การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพืช,ด้านประมง,ด้านปศุสัตว์,การรายงานข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดลพบุรีและข้อมูลน้ำอุปโภค-บริโภคจังหวัดลพบุรี รวมทั้งแนวคิดของ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ( นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ) เรื่อง จ้างชาวนาปลูกพืชใช้น้ำน้อย
อ่าน 238 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางเข้ากราบนมัสการ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำจังหวัด เพื่อขอพรเป็นกำลังใจในการทำงาน (06/10/2015)
วันนี้ ( 6 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดินทางเข้ากราบนมัสการพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดเกริ่นกฐินตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เข้ากราบนมัสการ พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน) เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน และเดินทางไปกราบนมัสการพระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย ที่ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 115 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เรียกประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค.58 นี้ (01/10/2015)
วันนี้ (1 ต.ค. 58) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 ดังนั้น เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ทางจังหวัดลพบุรี จึงได้ประชุมมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมในการรับเสด็จฯ
อ่าน 513 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลพบุรี (01/10/2015)
เช้าวันนี้(1 ตุลาคม 2558) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดลพบุรีคนใหม่ และนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลพบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่
อ่าน 280 ครั้ง
พสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โพชฌังคปริตร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28/09/2015)
วันนี้(28 กันยายน 2558) เวลา 16.29 น. ที่ วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “โพชฌังคปริตร”(โพด-ชัง-คะ-ปะ-ริด) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว โดยมี พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
อ่าน 113 ครั้ง
จ.ลพบุรี มอบประกาศเกียรติคุณให้สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28/09/2015)
วันนี้ ( 28 กันยายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการจำนวน 106 แห่ง
อ่าน 104 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (24/09/2015)
วันนี้( 24 กันยายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 126 แห่ง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่างๆระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในภาครัฐและเอกชน
อ่าน 82 ครั้ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดลพบุรี จัดประชุมถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ และพระนวกะ (24/09/2015)
วันนี้ (24 กันยายน 2558) เวลา 09.00 น. พระราชสังวรญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดการประชุมถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ และพระนวกะ ที่บรรพชาอุปสมบทใหม่ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และ อุทัยธานี ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเทพเนรมิตร ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้พระสังฆาธิการ และพระนวกะที่อุปสมบทใหม่ ทั้ง 6 จังหวัด ได้รับความรู้ ข้อคิด คติธรรม จากการรับฟังการบรรยายโดยพระเถระฝ่ายปกครอง อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
อ่าน 287 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่จังหวัดลพบุรี (23/09/2015)
วันนี้ (23กันยายน 2558 ) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณสนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมาต้อนรับ นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค และนายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัย ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ซึ่งเป็นประธานร่วมในพิธี “การประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี”
อ่าน 77 ครั้ง
: จังหวัดลพบุรี จัดสัมมนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม (23/09/2015)
วันนี้ (23 กันยายน 2558 ) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม” ซึ่งจัดโดย จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี และ ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนวัดตองปุ (22/09/2015)
วันนี้(22 กันยายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนวัดตองปุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 193 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (22/09/2015)
วานนี้(21 ก.ย. 58) เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จำนวน 831 ชุดไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน โดยมี นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
อ่าน 101 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>