หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย จัดค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (11/06/2015)
วันนี้(11 มิถุนายน 2558) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศึกษาธิการ ภาค 3 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ คณะครู ร่วมประชุมกับสมาคมนักเรียนเก่า เอ.เอฟ.เอส.ประเทศไทย (Thai Returnees of the AFS Association) เพื่อเตรียมเปิดค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2558 นี้ โดยจะมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรี จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนจังหวัดลพบุรีให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชนในโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ต่อไป
อ่าน 91 ครั้ง
ค่ายจิระวิชิตสงคราม จ.ลพบุรี จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (11/06/2015)
วันนี้(11 มิถุนายน 2558) ที่ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี พันเอก ณรงค์ศักดิ์ เติมราภ นายทหารปฏิบัติการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และ นางจารุทรรศน์ สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการส่วนประสาน และบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก กรมทรัพยากรน้ำภาค 2 พร้อมด้วย นางสายใจ เลิศวิระยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี ได้ร่วมกันจัดทำแผ่นงานบริการจัดการน้ำ โดยมีตัวแทนภาคประชาชน จากชุมชนต่างๆ กว่า 30 ชุมชน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วม ทั้งนี้ ถือเป็นไปตามประกาศของสำนักงานกรมทรัพยากรน้ำภาค 2 ในการลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ ได้อย่างเหมาะสม
อ่าน 59 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล (11/06/2015)
วันนี้(11 มิถุนายน 2558) เวลา 07.50 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 108 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี พร้อมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ bike for mom (10/06/2015)
วันนี้(10 มิถุนายน 2558) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 หรือ BIKE FOR MOM ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เริ่มจากศาลากลางจังหวัดลพบุรีถึงสหกรณ์การเกษตรลพบุรี ตำบลบางขันหมาก ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 26 กม. การจัดกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงนำปั่นจักรยานจากพระที่นั่งอนันตสมาคม ถึงกรมทหารราบที่ 11 รอ. ด้วย
อ่าน 167 ครั้ง
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จัดอบรมหลักสูตรพัฒนารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (10/06/2015)
วันนี้(10 มิถุนายน 2558) เวลา 09.00 น. วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำหรับนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ เจตคติ ทักษะในการบริหารจัดการและบริหารทรัพยากรขององค์การที่เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถวิเคราะห์ปัญหาการบริหารในองค์การ
อ่าน 133 ครั้ง
จ.ลพบุรี ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (09/06/2015)
วันนี้ (9 มิถุนายน 2558) เวลา 10.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พันเอก ปราการ ปทะวานิช รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และนายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก ตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการสลาก ให้แก่ ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทั้งรายย่อย คนพิการ มูลนิธิ สมาคมคนพิการ เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน
อ่าน 68 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (09/06/2015)
วันนี้(9 มิถุนายน 2558) เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งมี พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมคณะข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ลูกจ้างโรงพยาบาลอานันทมหิดล และข้าราชการทหาร พลเรือนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นำพวงมาลามาน้อมเกล้าถวายราชสักการะฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลอานันทมหิดล และปวงชนชาวไทย ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 83 ครั้ง
จ.ลพบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง (08/06/2015)
เช้าวันนี้ (8 มิถุนายน 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคประชาคมในจังหวัดลพบุรี และ คณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลพบุรี จำนวน 400 คน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 81 ครั้ง
เจ้าคณะภาค 7 ตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จังหวัดลพบุรี (05/06/2015)
วันนี้ (5 มิถุนายน 2558) เวลา 13.00 น. ที่ วิหารพระครูวิมลสมณวัตร วัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล 5” พร้อมคณะกรรมการ ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลพบุรี ในเขตคณะสงฆ์ภาค 3 โดยมีพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
อ่าน 70 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ (04/06/2015)
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ ของจังหวัดลพบุรี 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง อำเภอลำสนธิ อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกเจริญ โดยวันนี้และพรุ่งนี้ ( 4-5 มิถุนายน 2558) จัดที่ อำเภอชัยบาดาล โดยมี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี
อ่าน 79 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (04/06/2015)
วันนี้ (4 มิถุนายน 2558) เวลา 09.30 น. ที่ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยอันตรายของยาเสพติด และมีทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับตนเองและดูแลบุคคลอื่นให้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนการมีทักษะที่จะนำวิธีการของลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ไปพัฒนางานลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ลูกเสือและเนตรนารี จาก 44 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 เข้าอบรมจำนวน 412 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี และคณะวิทยากรจากโรงเรียนในสังกัดฯ
อ่าน 79 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี (04/06/2015)
วันนี้(4 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 79 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม (02/06/2015)
วันนี้(2 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 76 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (01/06/2015)
วันนี้ (1 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น. ที่วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมกันเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองความสำคัญของพระพุทธศาสนาในระดับสากล โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำผู้ร่วมงานได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทมามกะ พระมหาศุภชัย วราสโภ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 77 ครั้ง
อำเภอชัยบาดาล ปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างคุณค่าตนเองในการเอาชนะยาเสพติดและการฝึกพัฒนาอาชีพ ส่งคนดีพร้อมสู่สังคม (29/05/2015)
วันนี้ (29 พฤษภาคม 2558 ) เวลา 09.30 น. ที่ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ ศูนย์สงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และปิด “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างคุณค่าตนเองในการเอาชนะเยาเสพติดและการฝึกพัฒนาอาชีพ อำเภอชัยบาดาล รุ่นที่ 1/2558” ตามโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ โดยมี นายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล /ผู้บังคับการกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ ศูนย์สงครามพิเศษ/ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 62 คน เข้าร่วมพิธี
อ่าน 85 ครั้ง
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 ที่จังหวัดสิงห์บุรี (29/05/2015)
วานนี้ (28 พฤษภาคม 2558) เมื่อเวลา 18.00 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 ณ สวนอุตสาหกรรมเหนือน้ำนคร อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พ.ค.2558 - 3 มิ.ย.2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. โดยนายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จังหวัดลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท กล่าวว่า บริเวณสวนอุตสาหกรรมเหนือน้ำนคร สถานที่จัดงานมีเนื้อที่ทั้งหมด 360 ไร่ ตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชีย จึงอยู่ทำเลที่เป็นศูนย์กลางและมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมร่วมกันของทั้ง 4 จังหวัด
อ่าน 85 ครั้ง
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 67 วัดป่าเทพนิมิต รับสมัคร นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 37 (28/05/2015)
พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดเผยว่า ด้วยสถาบันจิตตานุภาพ ก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล ซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 37 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 67 วัดป่าเทพเนรมิต ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นรุ่นที่ 5 ของจังหวัดลพบุรี โดยหลักสูตรครูสมาธิจัดสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อำนวยการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญการสอนสมาธิ จากสถาบันฯตลอดหลักสูตรอย่างถูกต้อง และมีหลักวิชาการที่แน่นอน เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมทั้งสิ้น 6 เดือน หรือ 200 ชั่วโมง
อ่าน 387 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (27/05/2015)
วันนี้(27 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 พร้อมด้วย นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 69 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการฯ และ รองผู้ว่าฯ ลพบุรี มอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีมีฐานะยากจน (27/05/2015)
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2558) เวลา 08.30 น. นายอนุสันต์ เทียนทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดี มีฐานะยากจน จำนวน 16 ราย ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 62 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนบ้านคลอง (26/05/2015)
วันนี้(26 พฤษภาคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคลอง ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 86 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>