หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
เริ่มแล้ว งาน “มหัศจรรย์ทุ่งทานตะวันแห่งเทือกเขาจีนแล" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ที่จังหวัดลพบุรี คนแห่เที่ยวคึกคัก (27 ธ.ค. 2557)
เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น วันนี้ (27 ธันวาคม 2557) ที่ บริเวณเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ มหัศจรรย์ทุ่งทานตะวันแห่งเทือกเขาจีนแล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558” ซึ่งบรรยากาศการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 (26 ธ.ค. 2557)
วันนี้(26 ธันวาคม 2557) เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงาน วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 2 (26 ธ.ค. 2557)
วานนี้(25 ธันวาคม 2557)เวลา 18.00 น. ที่ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 2” เพื่อแสดงมุฑิตาคารวะพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 61 ปี และรวมใจเพื่อช่วยเหลือด้านงบประมาณให้คนพิการและผู้ด้วยโอกาสร่วมกับพระอุดมประชาทร ให้กับ 7 หน่วยงาน เพื่อให้โอกาสที่สำคัญกับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้
จังหวัดลพบุรี จัด ประชุมและแถลงข่าว คณะที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดลพบุรี (25 ธ.ค. 2557)
วันนี้(25 ธันวาคม 2557)เวลา 13.30 น.ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมือลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ตัวแทนสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมฯ ได้ร่วมกันประชุมและแถลงข่าวฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานแก่คณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจในบทบาท หน้าที่รวมถึงแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปฏิรูปหรือยกร่างรัฐธรรมนูญหรือประเด็นอื่นๆที่มีผลต่อการปฏิรูป แล้วนำข้อมูลที่ได้ส่งต่อไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป
คณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี (23 ธ.ค. 2557)
วันนี้(23 ธันวาคม 2557)เวลา 14.30 น.ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม นำโดย พลตรี สมพงษ์ แสนสุข ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 2 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ประจำปี 2557 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการทหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
ปภ.ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (23 ธ.ค. 2557)
วันนี้ (23 ธันวาคม 2557) เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน”โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชนองค์กรภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คืนคลองให้น้ำใสไหล คืนความใสแม่น้ำทั่วประเทศ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23 ธ.ค. 2557)
วันนี้(23 ธันวาคม 2557) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณริมคลองบางคู้ หมู่ที่ 8 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดงาน "มหัศจรรย์ทุ่งทานตะวันแห่งเทือกเขาจีนแล" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 (22 ธ.ค. 2557)
โดยในวันนี้ (22 ธันวาคม 2557) เวลา 09.30 น.จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่ลพบุรี ภายใต้ชื่องาน “ มหัศจรรย์ทุ่งทานตะวันแห่งเทือกเขาจีนแล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558” โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว ณ บริเวณเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลพบุรี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ณ บริเวณทุ่งทานตะวันเขาจีนแล และจะมีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557
จังหวัดลพบุรีประกอบพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ประจำปี 2557 (20 ธ.ค. 2557)
วานนี้ ( 19 ธันวาคม 2557 ) เวลา 18.00 น.ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(หน้าสถานีรถไฟ) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ประจำปี 2557 ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานทำบุญเมืองลพบุรี เพื่อ เน้นย้ำความสำคัญของพุทธศาสนสถานที่เป็นหัวใจของเมือง คือ พระศรีรัตนมหาธาตุ พร้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงประทานพระธรรมคำสั่งสอนให้มนุษย์เห็นความสำคัญ และยึดหลักการมีชีวิต 3 ประการ คือ หลักปฏิจจสมุปบาท (สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยอิงอาศัยกัน) หลักอริยสัจ (การใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิต) และหลักของกรรม (การพึ่งพาตน) อีกทั้งยังเป็นการอุทิศบุญถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา
รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว และมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี (20 ธ.ค. 2557)
วานนี้(19 ธันวาคม 2557) เวลา13.30 น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วและเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 50 ราย และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
สถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดลพบุรีร่วมโครงการมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (18 ธ.ค. 2557)
วันนี้ ( 18 ธันวาคม 2557 ) เวลา 09.30 น.ที่ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2557 และเปิดการอบรมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามโครงการมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้นายจ้างและลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษภัยของยาเสพติด และการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบกิจการ
จังหวัดลพบุรี จัดโครงกาสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ (18 ธ.ค. 2557)
วันนี้ ( 18 ธันวาคม 2557 ) เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต(DSI MAP) ซึ่งจัดโดย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิงโปรแกรมแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ของรัฐ
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) ได้รับรางวัลบัวทิพย์ ประจำปี 2557 (17 ธ.ค. 2557)
วันนี้ (17 ธันวาคม 2557 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในงานพิธีถวายรางวัล “บัวทิพย์”ประจำปี 2557 แด่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.9 ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระมหาเถระผู้ทรงภูมิพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม เรียบง่าย ตรงไปตรงมา เป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ทันโลก แตกฉานในพระปริยัติธรรม และเชี่ยวชาญพิเศษทางอักษรศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษามคธ เป็นที่ยกย่องยอมรับของพุทธศาสนิกชนและองค์กรต่างๆทั่วไป โดยปรากฏผลงานโดดเด่นในด้านการศึกษาและงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันมหกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (17 ธ.ค. 2557)
วันนี้ ( 17 ธันวาคม 2557 ) เวลา 06.00 น.ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “มหกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพลพบุรี และหน่วยงานสนับสนุนอีก 7 หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และในฐานะทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างความรัก และความสามัคคีโดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (16 ธ.ค. 2557)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้รับมอบหมายจากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดเวทีประชาคมและบรรยายพิเศษ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ วัดป่าเทพเนรมิต อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อำเภอเมืองฯ และอำเภอท่าวุ้ง จำนวน 35 หม่บ้าน ๆ ละ 3 คน เจ้าคณะอำเภอและตำบล จำนวน 35 รูป และพระวิทยากร วิทยากรแกนนำ อำเภอละ 10 รูป เข้าร่วมเวทีประชาคม โดยได้รับความเมตตาจากพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี บรรยายพิเศษ จัดโดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
พิธีเปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (16 ธ.ค. 2557)
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้รับมอบหมายจากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในแหล่งเรียนรู้ที่มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์สัมมนามณนิพา อ.เมือง ฯ จัดโดย สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
พิธีบำเพ็ญกุศล 95 ปี กองบิน 2 (16 ธ.ค. 2557)
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. พล.อ.อ.ชูศักดิ์ วิบูลชัย อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วย น.อ.เศกสรรค์ สวนสีดา ผู้บังคับการกองบิน ๒ และคณะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 95 ปี กองบิน 2 ณ หอประชุมกองบังคับการกองบิน 2 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมแสดงความยินดี อีกด้วย
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน"วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 2" (16 ธ.ค. 2557)
นางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน"วันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ 2" ประชุม ณ ห้องประชุมอลงกต โรงเรียนลพบุรีปัญญนุกูล จังหวัดลพบุ
โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2558 (16 ธ.ค. 2557)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สถานศึกษา มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหายาเสพติด การดื่มแอลกอฮอล์อุบัติเหตุและปัญหาต่างๆ รวมถึงส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
เชิญร่วมกิจกรรม “แต่งไทยถ่ายคลิป ชวนเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” (15 ธ.ค. 2557)
จังหวัดลพบุรี ขอเชิญร่วมสนุกในกิจกรรม “แต่งไทยถ่ายคลิป ชวนเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ โดยให้ประชาชนได้แสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการถ่ายคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์การจัดงานและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้กันอย่างกว้างขวาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>