หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดธนาคารพันธุ์พืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอุตสาหกรรมพืชพลังงานทดแทน (26/08/2015)
วันนี้ (26 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช (Lopburi Seed Bank) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในปีต่อไป และเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีของจังหวัดลพบุรี อีกทั้งเป็นชุมชนต้นแบบของการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน พันธุ์เชียงใหม่ 1 แก่ศูนย์สงครามพิเศษ เกษตรกรอำเภอโคกสำโรงและอำเภอหนองม่วง
อ่าน 79 ครั้ง
ชาวอำเภอชัยบาดาลพร้อมใจ เปิดห้องเรียนปฐมวัย ใหญ่ที่สุดในโลก เทิดไท้องค์ราชินี ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ให้ถูกต้องและเหมาะสม (25/08/2015)
วันนี้ (25 สิงหาคม 2558) เวลา 09.30 น. นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ชาวชัยบาดาลร่วมใจจัดห้องเรียนปฐมวัยใหญ่ที่สุดในโลก เทิดไท้องค์ราชินี” ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เป็นลำดับตามขั้นตอน พร้อมกันทุกด้าน
อ่าน 135 ครั้ง
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตามดูภารกิจถ่ายโอนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จังหวัดลพบุรี (24/08/2015)
วันนี้ (24 สิงหาคม 2558) เวลา 09.30 น. พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูล
อ่าน 73 ครั้ง
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดการเสวนาวิชาการร่วมสื่อมวลชนในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกสามภาครัฐ สื่อและประชาคมเพื่อสตรีและครอบครัว ปี 2558 ที่จังหวัดลพบุรี (22/08/2015)
วันนี้ ( 22 สิงหาคม 2558 ) เวลา 09.00 น.ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน เปิดการเสวนาทางวิชาการร่วมกับสื่อมวลชน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกภาครัฐ สื่อและประชาคม เพื่อสตรีและครอบครัว ปี 2558 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ และนางรัตนา สัยยะนิฐี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาเพื่อรับฟังข้อเสนอการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว พร้อมนำเสนอปัญหาต่างๆสำหรับการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อสื่อมวลชนจะได้นำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่
อ่าน 115 ครั้ง
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกิจกรรมแรลลี่สื่อมวลชนเพื่อสตรีและครอบครัวฯ ที่จังหวัดลพบุรี (21/08/2015)
วันนี้ ( 21 สิงหาคม 2558 ) เวลา 14.00 น.ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะสื่อมวลชนได้เดินทางมาทำกิจกรรมฐานที่ 2 ในกิจกรรมแรลลี่สื่อมวลชนเพื่อสตรีและครอบครัวและสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ภายใต้ Theme “สื่อ – สค. ครอบครัวเดียวกัน” ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกสามภาครัฐ สื่อ และประชาคม เพื่อสตรีและครอบครัว ปี 2558” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่องานด้านสตรีละครอบครัว พร้อมข้าถึงปัญหาแต่ละพื้นที่ อาทิ ปัญหาการเลื่อมล้ำทางเพศ ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น โดยจัดระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 182 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตำบลหัวสำโรง และตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง เยี่ยมชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสและพิการ (21/08/2015)
วานนี้ (20 สิงหาคม 2558) ที่บ้านเลขที่ 67 หมู่ 2 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะได้นำโต๊ะฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6 จังหวัดลพบุรีจำนวน 1 ตัว ถุงยังชีพ 1 ถุง พร้อมเงินช่วยเหลือ มอบให้แก่ เด็กหญิงมีสุข แตงศรี อายุ 10 ปี เป็นผู้พิการซ้อน ซึ่งพิการบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีได้มอบเครื่องซักผ้าให้กับนางจำเนียร แตงศรี ผู้เป็นมารดาและเป็นผู้ดูแลเด็กหญิงมีสุข แตงศรี เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพรับจ้างซักผ้า
อ่าน 79 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (20/08/2015)
วันนี้ (20 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ วัดยวด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวน 500 คน
อ่าน 70 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดสิงห์ทอง (14/08/2015)
วันนี้ (14 สิงหาคม 2558) เวลา 07.00 น.ที่ วัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นางวาสนา ผุดผ่อง ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูสุทธิธรรมรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง เจ้าคณะตำบลพรหมมาสตร์และตำบลบางขันหมาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และกล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 97 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี แถลงข่าวเชิญชวนประมูลเลขสวยรถกระบะ (13/08/2015)
วันนี้ (13 สิงหาคม 2558) เวลา 14.00 น.ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายยุทธนา อนันตเดโชชัย ขนส่งจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการประมูลทะเบียนเลขสวยรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) ได้แก่รถกระบะ หมวดอักษร บร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเริ่มเปิดประมูลตั้งแต่ วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2558 โดยมี ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายรถยนต์ และสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าว
อ่าน 274 ครั้ง
ประชาชนชาวลพบุรี เข้ารับเข็มกลัดพระราชทานและเสื้อจังหวัดลพบุรี กิจกรรม bike for MOM “ปั่นเพื่อแม่” (13/08/2015)
วันนี้ (13 สิงหาคม 2558) ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มกลัดพระราชทานและเสื้อจังหวัดลพบุรีให้แก่ประชาชนชาวลพบุรีที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยเข้ารับพระราชทานเข็มกลัด Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 123 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา (12/08/2015)
วันนี้ ( 12 สิงหาคม 2558 ) เวลา 07.00 น.ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
อ่าน 72 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เลี้ยงอาหารให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ใน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล (11/08/2015)
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดลพบุรี และ หน่วยงานราชการ เอกชน จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯแห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย (11/08/2015)
วันนี้(11 สิงหาคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 116 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (10/08/2015)
วันนี้ (10 สิงหาคม 2558) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชกาสรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2558 (10/08/2015)
วันนี้ (10 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. นายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลพบุรี จัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล จาก 24 ตำบลของอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ จ.ลพบุรี (07/08/2015)
วันนี้ (7 สิงหาคม 2558) เวลา 15.00 น.ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายนำชัย พรหมมีชัย นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลท้ายตลาด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด และชาวตำบลท้ายตลาดจำนวนกว่า 300 คนให้การต้อนรับ
อ่าน 93 ครั้ง
มท1.ลงพื้นที่อำเภอท่าวุ้งติดตามงาน โครงการรัฐบาลจ้างแรงงานชาวบ้านบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนแล้ง (07/08/2015)
วันนี้ (7 สิงหาคม 25581) เวลา 08.15 น. ที่ หน่วยบัญชาการสางครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลโทเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วยหัว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานราชการจังหวัดลพบุรี
อ่าน 91 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับสิ่งของพระราชทาน และร่วมประชุม คณะกรรมการการจัดกิจกรรมจักรยาน “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” (06/08/2015)
วานนี้ ( 5 สิงหาคม 2558) ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ไชยชุมศักดิ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกอบด้วย เสื้อพระราชาทาน Bike for Mom จำนวน 1,000 ชุด เข็มกลัดพระราชทาน จำนวน 4,203 ชิ้น และน้ำดื่มพระราชทาน จำนวน 3,000 ขวด เพื่อมอบให้ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นี้
อ่าน 131 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 (06/08/2015)
เช้าวานนี้(5 สิงหาคม 2558) ที่วัดป่าเทพเนรมิต ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมธรรมมะเชิงปฏิบัติธรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของหน่วยงานราชการ ตลอดตนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักศีล 5 มาเป็นแนวทางการประพฤติ และส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี
อ่าน 129 ครั้ง
ผู้ช่วยทูตทหารบก ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมงานสายแพทย์สนาม ในการช่วยเหลือด้านสาธารณะภัย การปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยาน ของกองทัพบก ที่ จังหวัดลพบุรี (06/08/2015)
วานนี้ ( 5 สิงหาคม 2558) พลโท วิวรรธน์ สุชาติ รองเสนาธิการทหารบก ได้เป็นผู้แทนกองทัพบก นำ พลตรี สุ-รัต-โม้ (Major General TNI Suratmo) ผู้ช่วยทูตทหารบก ประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะแขกของกองทัพบก พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมการสาธิตการปฏิบัติงานด้านสายการแพทย์ ของกองทัพบก ในฐานะโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และตอบขอซักถามต่างๆ ในกับคณะได้รับทราบ
อ่าน 167 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>