หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน ที่จังหวัดลพบุรี (9 ธ.ค. 2557)
วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2557 ) เวลา 10.09 น.ที่ บ้านหนองคู หมู่ 9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /เพื่อจำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบลได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพาน จากประเทศอินเดียและประเทศเนปาลมาประดิษฐาน ณ จังหวัดลพบุรี/ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี และเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและทั่วอาเซียน
ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) (9 ธ.ค. 2557)
วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2557 ) เวลา 08.00 น.ที่ สวนราชานุสรณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งนำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชั่น และร่วมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และประสานความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย รวมถึงสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนต่อไป
: จังหวัดลพบุรี เปิดเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนลพบุรีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 (8 ธ.ค. 2557)
วันนี้ ( 8 ธันวาคม 2557 ) เวลา 10.00 น.ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนลพบุรีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในเรื่องสวัสดิการชุมชน และเผยแพร่รูปธรรมของขบวนองค์กรชุมชนในการคืนความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของคนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการชุมชน รวมทั้งบูรณาการงานสวัสดิการชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลพบุรี ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมพีเปิด
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ พระอารามหลวงวัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี (5 ธ.ค. 2557)
วานนี้(4 ธันวาคม 2557) เวลา13.00 น. ณ วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วัดเสาธงทองร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในระหว่างวันที่ 4 - 9 ธันวาคม 2557 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมอบผ้าไตรจีวร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี นักเรียน นักศึกษาอาชีวะศึกษา ในสังกัดโรงเรียนเอกชนของจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีความสมัครใจเข้าร่วมบรรพชาหมู่ในครั้งนี้ จำนวน 109 คน
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธ.ค. 2557)
วันนี้ ( 5 ธ.ค.57) เวลา 09.15 น.ที่ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีพระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา กองเกียรติยศผสมทหาร ตำรวจ จากมณฑลทหารบกที่ 13 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ยิงสลุด 21 นัด ต่อจากนั้น พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประกาศสดุดีชาติไทย สำหรับภาคค่ำกำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในเวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 (5 ธ.ค. 2557)
ในวันนี้ ( 5 ธันวาคม 2557 ) เวลา 07.00 น.ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (4 ธ.ค. 2557)
วันนี้(4 ธันวาคม 2557) เวลา 09.30น. ที่บริเวณท่าน้ำวัดพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 9 ชนิด ประกอบด้วย พันธุ์ปลากลาย ปลากระโห้ ปลาสวาย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาใน ปลาสร้อยขาว และกุ้งก้ามกราม จำนวน 870,000 ตัว
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (4 ธ.ค. 2557)
วานนี้( 3 ธันวาคม 2557) เวลา 15.39 น. ณ พระอุโบสถวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระอนันตสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดเครื่องราชสักการะและจุดเทียนมหาชัยมงคลในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมสมธัมม์(อ่านว่า นะ วัก คะ หา ยุ สะ มะ ทำ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมกลุ่มย่อยเสนอครูในดวงใจ ผู้สมควรได้รับรางวัล เจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด (4 ธ.ค. 2557)
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดลพบุรี โดยประธานฯได้กล่าวชี้แจงการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และขอให้คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในจังหวัดลพบุรี อย่างละเอียดรอบคอบ ให้สมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ขจรขจายไปสู่นานาอารยะประเทศ
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (3 ธ.ค. 2557)
วันนี้(3 ธ.ค. 57) เวลา 10 .00 น. พลตรี สุรศักดิ์ แพรน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มพันธุ์ปลาในพื้นที่รับผิดชอบค่ายพหลโยธิน และปลูกจิตสำนึกให้กำลังพลและครอบครัวมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีกำลังพลและครอบครัวของหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ และหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายพหลโยธิน จำนวนกว่า 500 คน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเบญจพรรณ จำนวน 50,000 ตัว ในโอกาสนี้ ยังได้มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้แทนหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ และหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายพหลโยธิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกด้วย
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (3 ธ.ค. 2557)
วันนี้(3 ธ.ค. 57) เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดลพบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
โรงพยาบาลอนันทหมหิดล จัดพิธีจุดเทียนชัย ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (2 ธ.ค. 2557)
เช้าวันนี้(2 ธ.ค. 57) คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลอนันทมหิดล จ.ลพบุรี ต่างพร้อมใจแสดงออกซึ่งความจงรักภัคดี ประกอบพิธีจุดเทียนชัย ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ตามโครงการ“เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (2 ธ.ค. 2557)
วันนี้(2 ธันวาคม 2557) เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำบางขาม ตามโครงการ “คลองสวยน้ำใส” และโครงการ“เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างวินัยของคนในชาติในการบริหารจัดการขยะทั้งระบบ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ (2 ธ.ค. 2557)
วันนี้( 2 ธ.ค.57) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ หอประชุมอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีพระครูวิจิตรสุธาการ รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อำเภอบ้านหมี่ทั้งสิ้น 27 หมู่บ้าน
พ่อเมืองลพบุรี เน้นย้ำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสระเตย นำหลักศีล 5 มาใช้ เพื่อสร้างสุขในชีวิต ในโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (2 ธ.ค. 2557)
วันนี้ (2 ธันวาคม 2557) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านสระเตย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี จัดอบรม เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีการใช้สิทธิ Undo สมาชิก กบข.” (1 ธ.ค. 2557)
วันนี้(1 ธันวาคม 2557) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การปฏิบัติงานกรณีสมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2494( Undo)” สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและผู้ปฏิบัติงานในระบบ e-pension เพื่อชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและด้านระบบบำเหน็จบำนาญในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดลพบุรีเปิดงาน เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ (29 พ.ย. 2557)
ค่ำวันนี้(29 พ.ย.57) เวลา 18.30 น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน "เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์" ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เพิ่มคุณค่าและความสำคัญของโบราณสถานและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดลพบุรี ซึ่งในช่วงเดือน พ.ย.57-ม.ค.58 มีทุ่งดอกทานตะวันที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ กสจ. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิกลูกจ้างประจำ (29 พ.ย. 2557)
วันนี้(29 พ.ย. 57 ) เวลา 09.00 น. ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว ชุดที่ 9 เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.” พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะคณะกรรมการกองทุนฯชุดที่ 9 เข้าร่วมงานในวันนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก กสจ. มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สร้างรายได้ และรวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้แก่สมาชิก กสจ. ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ที่เหมาะสมและพอเพียงได้ต่อไปในอนาคต
ผู้ว่าฯลพบุรี มอบบ้านเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (28 พ.ย. 2557)
วันนี้(28 พ.ย. 57 ) เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยได้ส่งมอบบ้านชั้นเดียวให้กับนายจำรัส ทองอาบ ณ เลขที่ 905หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นผู้ยากจน ยากไร้ และด้อยโอกาสในสังคม แต่ได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ประชาชนในหมู่บ้าน และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าได้จัดทำกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อนำเงินมาจัดสร้างบ้านหลังดังกล่าวขึ้น ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 155,675 บาท และใช้แรงงานชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกันสร้างบ้าน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน2557 (27 พ.ย. 2557)
วันนี้(27 พฤศจิกายน 2557) เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 พร้อมด้วย พลตำรวจตรีชัยพร พาณิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>