หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2558 (29/04/2015)
วันนี้(29 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2558 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 118 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล (28/04/2015)
วันนี้(28 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ณ เทวสถานปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยเปิดรับบริจาคเงิน และปัจจัยเพื่อการดำรงชีพของพี่น้องชาวเนปาลและผู้ประสบภัยทุกคนในประเทศเนปาล
อ่าน 71 ครั้ง
กรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลเดินเท้าเข้าป่าสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร (28/04/2015)
วานนี้(27 เมษายน 2558) พันเอก เชษฐา ตรงดี ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี พร้อมคณะ ได้เดินเท้าลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงาน ของกำลังพลตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ แบบกึ่งถาวร และการจัดทำโป่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าเพิ่มเติม ตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
อ่าน 130 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรีประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดลพบุรีเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ (27/04/2015)
วันนี้ (27 เมษายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับอำเภอต่างๆทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี ทหาร และภาคส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย คสช.และรัฐบาล เพื่อประมวลเป็นผลการปฏิบัติในภาพรวมของจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 65 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2015)
เช้าวันนี้(25 เมษายน 2558)เวลา 09.00 น ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 52 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตร ประจำปี 2558 (25/04/2015)
วานนี้(24 เมษายน 2558) เวลา 14.00 น. บริเวณหน้าวิหารวัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตร ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)และชมรมรักษ์วัดไลย์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ดำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งการจัดงานนมัสการพระศรีอารยเมตไตร
อ่าน 45 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดตัว (Kick Off) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (25/04/2015)
วานนี้ (24 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัว (Kick Off) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ บริเวณจุดดำเนินโครงการฯริมห้วยเต่าเหลือง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ประสานกับกระทรวงกลาโหม เพื่อให้ทหารร่วมสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ โดยมีหลักการสำคัญคือ ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เกษตรแล้งซ้ำซาก ให้มีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง และสร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน
อ่าน 62 ครั้ง
ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่พร้อมคณะมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี (25/04/2015)
เช้าวานนี้(24 เมษายน 2558)เวลา 08.30 น ที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี พลตรี ธนิศร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่พร้อมคณะ เดินทางมามอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
อ่าน 84 ครั้ง
ทุกภาคส่วนของจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแก้ไขปัญหาขอทาน (24/04/2015)
วานนี้(23 เมษายน 2558) เวลา 14.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแก้ไขปัญหาขอทาน “ลพบุรีไม่มีค้ามนุษย์ สแกน สกัด สะกด” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานการทำงานกันเป็นทีม เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ จำนวน 36 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และผู้เข้าร่วมงานกว่า 80 คน ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 59 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี เร่งสร้างเครือข่าย ป.ป.ช. เน้นการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริต ตามนโยบาย รัฐบาล และ คสช. (23/04/2015)
วันนี้( 23 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการขยายเครือข่าย แนวร่วมในการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสัมมนาท้าวทองกรีบม้า โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความสื่อสัตย์สุจริต ร่วมถึงการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตของสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังขับเคลื่อน รณรงค์ และสร้างสรรค์สังคมให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบุคคล ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชน นักจัดรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กว่า 70 คน เข้าร่วมงาน
อ่าน 60 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “วันเทศบาล” ประจำปี 2558 (23/04/2015)
วันนี้(23 เมษายน 2558) เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “วันเทศบาล” ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เชิดชูความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล เตือนใจให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ได้สำนึกในความรัก ความเสียสละ และความรับผิดชอบ ที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า และเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี
อ่าน 51 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ (23/04/2015)
วันนี้(23 เมษายน 2558) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ (DORA 's Master Plan on ASEAN Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. 2558 นี้ อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมไทย จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้นำท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนภาครัฐบาล ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญหลักได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดกับสังคมไทย และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนา สร้างความพร้อมในพื้นที่ได้
อ่าน 60 ครั้ง
กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกีฬากระโดดร่มกองทัพไทย ครั้งที่ 48 และการกระโดดร่มชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (22/04/2015)
วันนี้(22 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น.ที่ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พลตรี กิติศักดิ์ บัวสถิตย์ ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ได้เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬากระโดดร่มกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 48 และการกระโดดร่มชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งนี้กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 61 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (22/04/2015)
วันนี้(22 เมษายน 2558) เวลา 07.30 น.ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ ชมรมนายอำเภอจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
อ่าน 50 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558” (21/04/2015)
วันนี้(21 เมษายน 2558) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558” (จังหวัดเคลื่อนที่) เพื่อนำบริการด้านต่างๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ณ วัดซับจำปา หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 54 ครั้ง
สรุปการรณรงค์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 21 ราย (16/04/2015)
วันนี้(16 เมษายน 2558) ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ซึ่งรณรงค์ช่วงระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558 (รวม 7 วัน) สำหรับวันที่ 15 เมษายน 2557วานนี้ เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย เหตุเกิดที่อำเภอเมืองลพบุรี โดยนายปิยะยุทธ ทองเล็ก อายุ 26 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ เฉี่ยวชนกับรถยนต์ อาการไม่รู้สึกตัว แขนหัก มูลนิธิอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลอานันทมหิดล
อ่าน 63 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ลพบุรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ (15/04/2015)
วันนี้(15 เมษายน 2558) เวลา 10.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมพร้อมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการร่วมในถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอหนองม่วง อำเภอโคกเจริญ และอำเภอสระโบสถ์ ของจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อ่าน 53 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีรายงานอุบัติเหตุวันที่ 6 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2558 มีอุบัติเหตุสะสม 11 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย (15/04/2015)
วันนี้ (15 เมษายน 2558) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี โดยวานนี้วันที่ 14 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่หก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 1 ครั้ง มี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 64 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีรายงานอุบัติเหตุวันที่ 5 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2558 มีอุบัติเหตุสะสม 10 ครั้ง เสียชีวิต 3 ราย (14/04/2015)
วันนี้ (14 เมษายน 2558) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี โดยในวันที่ 13 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ห้า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 75 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุวันที่สี่ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ5ราย (13/04/2015)
วันนี้ (13 เมษายน 2558) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 12 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่สี่ ของการรงณรงค์ “สติ วินัย ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุคืออำเภอชัยบาดาลและอำเภอบ้านหมี่
อ่าน 117 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>