หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดซับไทร (08/07/2015)
วันนี้ (8 กรกฎาคม 2558) เวลา 08.00 น.ที่ วัดซับไทร ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พันเอก กษิดิศ ฉ่ำกมล สัสดีจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูบุญบาลประดิษฐ์ เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และกล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 85 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา (08/07/2015)
วานนี้ (7 กรกฎาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอโคกสำโรง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ร่วมกันมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ “มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558” เพื่อพัฒนาคุณชีวิตของประชาชนและยังเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีของคนในชุมชนในการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมอบให้กับนางทองใบ สวัสดี อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 25/3 หมู่ 4 ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สามีเสียชีวิต มีอาชีพเก็บของเก่าขาย ปัจจุบันนางทองใบได้รับเงินผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่ต้องการสร้างบ้านที่มั่นคงถาวรและถูกสุขลักษณะ แต่งยังขาดงบประมาณในการปลูกสร้าง มีรายได้ไม่เพียงพอ ฐานะยากจน และเป็นพลเมืองดี
อ่าน 131 ครั้ง
องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานพร้อมเปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี (07/07/2015)
วันนี้ (7 กรกฎาคม 2558) เวลา 14.00 น. ที่ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน 2 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวต้อนรับ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ซึ่งเดินทางมา เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบสิ่งของพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ตามมาตรฐานใหม่) ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ให้กับผู้เข้ารับการอบรมและผู้ผ่านการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 623 คน โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เน้นการดำเนินงานเป็นมาตรฐาน เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ
อ่าน 73 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง (07/07/2015)
วันนี้(7 กรกฎาคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี มอบหญ้าแห้งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง (02/07/2015)
วันนี้(2 กรกฎาคม 2558) เวลา 10.00 น. ที่ทำการมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหญ้าแห้ง จำนวน 10 ตัน หรือ 500 ฟ่อน ให้เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลพุคา จำนวน 36 ราย เพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมี นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลพุคา เข้าร่วมพิธี
อ่าน 86 ครั้ง
รองผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (01/07/2015)
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2558) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาศรัทธาร่วมใจ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน “กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่น” หรือโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 5โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมทนียกถา และนายนริศ สืบโถพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน 99 คน เข้าร่วมพิธี
อ่าน 83 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 (01/07/2015)
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2558) เวลา 09.00 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีโดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 6) พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,000 คน และมีลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมอีก จำนวน 100 คน
อ่าน 111 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี รุดแก้ไขปัญหาเรื่องปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคน้ำ สั่งระดมกำลังทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน (30/06/2015)
วันนี้(30 มิ.ย.2558)เวลา 11.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทาง เข้าตรวจพื้นที่การติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก บริเวณสถานีสูบน้ำดิบโคกกระเทียม ซึ่งขณะนี้สามารถสูบน้ำเข้าท่อส่งน้ำดิบในอัตราประมาณ 1,700 ลบ.ม./ชั่วโมง (จากช่วงเวลาปกติที่ 2,500 ลบ.ม./ชม.)และในเวลาบ่ายวันนี้จะมีการติดตั้งเครื่องสูบขนาด 1,000 ลบ.ม.เพิ่มเติม ให้สามารถสูบน้ำได้ในอัตราปกติเพื่อให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
อ่าน 91 ครั้ง
มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษาและข้าวสารตามโครงการอาหารกลางวัน (30/06/2015)
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ (30 มิถุนายน 2558) ที่สำนักงานมูลนิธิลพบุรี สามัคคีสงเคราะห์ ถนนหน้าพระกาฬ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ครอบครัวฐานะค่อนข้างขัดสน และมอบข้าวสารโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน นักศึกษา โดยมี แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมพิธี
อ่าน 181 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดมหาโพธิ (30/06/2015)
วันนี้ (30 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น.ที่ วัดมหาโพธิ ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูคุณสัมบัน เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และกล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
อ่าน 87 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 (29/06/2015)
วันนี้(29 มิถุนายน 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 67 ครั้ง
เริ่มแล้วงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่24 ประจำปี 2558 (26/06/2015)
ค่ำวานนี้(25 มิถุนายน 2558) เวลา 19.00น. ที่หน้าว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558” ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” เป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตกระท้อนของอำเภอเมืองลพบุรีให้อยู่ในความนิยมของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกไม้ผลซึ่งสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีอีกทางหนึ่ง สำหรับการจัดงานกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ในครั้งนี้ เป็นปีที่ 24 เริ่มงานเมื่อค่ำวานนี้(25 มิถุนายน) ไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณหน้าว่าที่การอำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 100 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (25/06/2015)
วันนี้(25 มิถุนายน 2558) เวลา 09.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนของจังหวัดลพบุรี พร้อมมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูลดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการบ้านอยู่สุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา (25/06/2015)
เช้าวานนี้ ( 24 มิถุนายน 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอสระโบสถ์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ร่วมกันมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ “ส่งเสริมบทบาท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับราษฎรในพื้นที่”หรือ“โครงการบ้านอยู่สุข” ปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 ให้กับนางสาวติ๋ม สว่างภพ บ้านเลขที่ 273/1 หมู่ 10 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ไม่มีที่พักอาศัยถาวร มีรายได้ไม่เพียงพอ ฐานะยากจน ไม่มีทุนทรัพย์ในการสร้างที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรและถูกสุขลักษณะ
อ่าน 112 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี2558 (24/06/2015)
วันนี้(24 มิถุนายน 2558) เวลา 09.30 น. ที่ วัดสามัคคีประชาราม หมู่ที่ 3 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการ เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน
อ่าน 52 ครั้ง
: จ.ลพบุรี มอบโฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน (23/06/2015)
วันนี้(23 มิถุนายน 2558) เวลา 10.30 น.ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และโครงการ “มอบโฉนดที่ดิน 60 พรรษา 60 ร้อยแปลง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 แก่ราษฎรใน 4 ตำบลของอำเภอชัยบาดาล ได้แก่ ต.ชัยบาดาล จำนวน 29 แปลง ต.ม่วงค่อม จำนวน 90 แปลง ต.มะกอกหวาน จำนวน 44 แปลง และ ต.ท่ามะนาว จำนวน 37 แปลง รวมโฉนดที่ดินที่มอบให้กับราษฎรจำนวน 200 แปลง
อ่าน 86 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดสนามไชย (23/06/2015)
วันนี้ (23 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น.ที่ วัดสนามไชย ตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูปัญญาวิสุทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เจ้าคณะตำบลบางคู้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูวิธาน ธรรมวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 103 ครั้ง
พระอุดมประชาทร และ ผู้ว่าฯลพบุรี วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วง (23/06/2015)
วานนี้(วันที่ 22 มิถุนายน 2558) เวลา 14.00 น. พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วง ณ บริเวณด้านข้างศาลาประชาคม อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอหนองม่วง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี
อ่าน 101 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี รุดตรวจสอบบ่อขยะลำนารายณ์ หลังชาวบ้านร้องเรียนมีผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภคน้ำ (19/06/2015)
วานนี้(18 มิ.ย.2558) เวลา 16.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รุดเข้าตรวจสอบบ่อขยะลำนารายณ์หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน เขาหินกลิ้ง หมู่ 2 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ว่าน้ำฝนที่ไหลจากภูเขาลงมาพื้นที่บริเวณบ่อขยะจะไหลลงมาสู่แม่น้ำลำคลองส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน สถานศึกษา บริเวณใกล้เคียง ที่ต้องใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค
อ่าน 142 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 (18/06/2015)
วันนี้(18 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 154 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>