หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนวัดมุจลินท์ (21/05/2015)
วันนี้(21 พฤษภาคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนวัดมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 90 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า” สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (20/05/2015)
วันนี้(20 พฤษภาคม 2558) เวลา 07.00 น.ที่ อาคารพาสนยงภิญโญ ค่ายจิรวิชิตสงคราม ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมหารือพบปะยามเช้า หรือสภากาแฟ (MORING BRIEF) ตามที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยพลโท นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือข้อราชการ
อ่าน 131 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุม ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19/05/2015)
วันนี้( 19 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย นายพุทธดำรงค์ คุณารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่
อ่าน 196 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง (19/05/2015)
วันนี้(19 พฤษภาคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 107 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 5 (18/05/2015)
วันนี้( 18 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียนฯ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 5 โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมทนียกถา และนายนริศ สืบโถพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 103 คน
อ่าน 75 ครั้ง
กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี มอบทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล (15/05/2015)
วันนี้(15 พฤษภาคม 2558) ที่ สโมสรนายทหาร กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี พลตรี ธนิสร วงกล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล ในสังกัดหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารปืนใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรายจ่ายให้กับ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของ หน่วย ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรกำลังพลที่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ให้ได้รับโอกาสการศึกษาสูงขึ้น ประจำปี 2558
อ่าน 136 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ เยี่ยมชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสและพิการ (15/05/2015)
วานนี้ (14 พฤษภาคม 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะได้มอบเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 1 ถุง ให้แก่นายชาญวิทย์ องอาจ อายุ 17 ปี เป็นผู้พิการที่ยากไร้ ซึ่งพิการบกพร่องทางสติปัญญา ณ บ้านเลขที่ 74 หมู่ 4 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 115 ครั้ง
ลพบุรี เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (15/05/2015)
วานนี้(14 พฤษภาคม 2558) เวลา 17.30 น. ที่ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ข้างร้านค้า OTOP ลพบุรี สะพานหก ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ประกอบการ OTOP ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอาชีพทางการเกษตร
อ่าน 120 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (14/05/2015)
วันนี้ (14 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดเขาวงกฏ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และโครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน
อ่าน 145 ครั้ง
กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 ตามโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม (12/05/2015)
วันนี้(12 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมใหญ่ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ค. ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเสนอการคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสม รูปแบบถนนโครงการ เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดลพบุรีจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งในอำเภอบ้านหมี่ให้เป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต
อ่าน 211 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ท่องเที่ยว “สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง” หลังจากปรากฏน้ำแห้งผิดปกติ (12/05/2015)
สืบเนื่องจากกรณีน้ำตกวังก้านเหลืองแห้ง ไม่มีน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่น หลังจากได้แก้ไขปัญหาการลักลอบสูบน้ำไปใช้ในการเกษตรแล้ว ยังปรากฏเหตุน้ำตกยังแห้ง ไม่มีน้ำอีกครั้ง วานนี้ ( 11 พฤษภาคม 2558) เวลา 11.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่น้ำตกวังก้านเหลือง ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้น้ำตกแห้งผิดปกติ โอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้ชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากภัยแล้ง ทำให้ตาน้ำใต้ดินแห้งลง จนไม่มีน้ำไหลออกมา ทั้งนี้บริเวณข้างเคียงที่มีการขุดบ่อน้ำบาดาล ก็พบว่าไม่มีน้ำเช่นกัน กอปรกับยังไม่มีฝนตกในบริเวณสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลืองเลย จึงเป็นเหตุให้น้ำตกวังก้านเหลืองไม่มีน้ำ
อ่าน 165 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตอำเภอชัยบาดาล (11/05/2015)
วันนี้ (11 พฤษภาคม 2558 ) เวลา 10.00 น. ที่วัดซับกระโดน หมู่ที่ 4 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันทะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ จำนวน 67 ถุงให้ครอบครัวผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากวาตภัยในตำบลซับตะเคียน
อ่าน 116 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ต่อต้านการค้ามนุษย์และเข้าตรวจสอบคนงานต่างชาติในโรงงานชำแหละไก่ส่งออกรายใหญ่ (11/05/2015)
วานนี้ (10 พฤษภาคม 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อำนวยการให้ นายศรีชัย ตันทะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล สนธิกำลังทหารจากชุดควบคุมที่ 3 (ร.31 พัน.2 รอ.ลพบุรี) ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาลและม่วงค่อม อาสาสมัครรักษาดินแดน ( อส.) ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน (ชรบ) .ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.) รวมกำลังเกือบ 100 นาย เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ที่บริษัทสหฟาร์ม จำกัด เป็นโรงงานชำแหล่ะไก่ส่งออกรายใหญ่ของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบว่ามีคนงานตามทะเบียน แรงงาน รวมทั้งสิ้น 2,193 คน เป็นชาย 1,391 คน หญิง 802 คน แยกเป็นคนงาน พม่า 2,100 คน เขมร 89 คน ลาว 4 คน มีพาสปอร์ต 1,099 คน มี ทร.994 คน ไม่พบชาวโรฮีนจา จากการสุ่มตรวจพบว่ามีหลักฐานถูกต้อง
อ่าน 177 ครั้ง
อำเภอเมืองลพบุรี เปิดโครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” (08/05/2015)
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2558 ) เวลา 09.00 น. ที่ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี” โดยมี นายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรี /ผู้บังคับการกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ ศูนย์สงครามพิเศษ/ หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เข้าร่วมพิธี
อ่าน 102 ครั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรในจังหวัดลพบุรี ร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่อง (07/05/2015)
วันนี้ (7 พฤษภาคม 2558) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล จากสำนักงานเทศบาลตำบลพัฒนานิคม จำนวน 26,570 บาท ,เจ้าหน้าที่ที่ทำการอำเภอสระโบสถ์ จำนวน 28,670 บาท ,วัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 35,340 บาท ,เทศบาลเมืองเขาสามยอด จำนวน 27,660 บาท และอำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 102,900 บาท ซึ่งตลอดทั้งวันที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี มีผู้มีจิตศรัทธา เดินทางนำเงิน สิ่งของ และเครื่องใช้มาบริจาคอย่างต่อเนื่อง จนถึงขณะนี้มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,644,453 บาท และส่งให้ทางรัฐบาลไปแล้ว จำนวน 1,000,000 บาท
อ่าน 108 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) และพิธีมอบป้ายหน่วยงานรักษาศีล 5 (07/05/2015)
วันนี้( 7 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. ที่วัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยพระมหาศาสนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดปากน้ำ พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะสงฆ์และจังหวัดลพบุรี กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งเรียกว่า “ภาคีความร่วมมือ” มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หน่วยงานรักษาศีล 5” และพิธีมอบป้ายหน่วยงานรักษาศีล 5
อ่าน 177 ครั้ง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันโดดร่มกองทัพไทย (07/05/2015)
วานนี้ (6 พฤษภาคม2558) เวลา 15.00 น. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกระโดดร่มกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมกับให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาขีดความสามารถในการโดดร่มของกำลังพลระหว่างเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างกีฬาโดดร่มให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อประชาชนโดยทั่วไป
อ่าน 158 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต (06/05/2015)
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2558 จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัดลพบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานยุทธศาสตร์จังหวัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
อ่าน 81 ครั้ง
ชาวอำเภอชัยบาดาล ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล (06/05/2015)
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล และคณะกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล เป็นผู้แทนชาวอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นำเงินจำนวน 147,500 บาท มามอบผ่าน นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อรวบรวมและส่งมอบไปยังรัฐบาล เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลต่อไป
อ่าน 81 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 (05/05/2015)
วันนี้(5 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดี รวมพลังถวายความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 157 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>