หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 (03/04/2015)
วันนี้ (3 เมษายน 2558) เวลา 14.00 น.ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 เพื่อให้ประชาชนมีความสุข และเดินทางสัญจรปลอดภัย เตรียมความพร้อมในช่วง 7 วันระวังอันตราย โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยจังหวัดลพบุรี ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2558 ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นใช้การบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ ในการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
อ่าน 124 ครั้ง
ลพบุรี จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดูแลผู้พิการและกล้ามเนื้ออ่อนแรง (03/04/2015)
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2558 เป็นปีที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงและทุนทรัพย์ ณ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อ่าน 86 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน และส่งเสริมการออกกำลังกาย (03/04/2015)
วันนี้ (3 เมษายน 2558) เวลา 09.00 น.ที่ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักกีฬา กองเชียร์ เข้าร่วมจำนวนมาก
อ่าน 67 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดทะเลวังวัด (03/04/2015)
วันนี้ (3 เมษายน 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดทะเลวังวัด ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นางสาวสมพิศ พันธุเจริญศรี กรมสวัสดิการและค้ครองแรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”
อ่าน 62 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมส่วนกลางและเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ (02/04/2015)
วันนี้(2 เมษายน 2558) เวลา 14.00 น. ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งมีพิธีเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีพิธีเปิดที่ส่วนกลาง ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ซึ่งจังหวัดลพบุรีเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี นครนายก และจังหวัดลพบุรี ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ความเป็นมาและสถานการณ์การพัฒนาเด็กในปัจจุบัน นิทรรศการมีชีวิตสาธิตการคัดกรองพัฒนาการโดยเครื่องมือ DSPM และ DAIM
อ่าน 48 ครั้ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (02/04/2015)
วันนี้ (2 เมษายน 2558) เวลา 10.09 น. ที่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี หมู่ที่ 5 บ้านวัดไก่ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และสนองแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านได้มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้การศึกษาเป็นหลักในการพัฒนาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้รับรู้และฝึกฝนสามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงยึดเป็นแบบอย่างมาโดยตล
อ่าน 43 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2558” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2015)
วันนี้( 2 เมษายน 2558 ) เวลา 09.00 น. ที่ โบราณสถานวัดปืน และบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ บำรุง การดำเนินงานเกี่ยวเนื่องกับมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างเอกอนันต์ อีกทั้งเพื่อรณรงค์ กระตุ้นจิตสำนึกให้ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ร่วมมือกันปกป้อง รักษา และพัฒนาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ไว้ให้ทรงคุณค่าคงอยู่ยั่งยืนสืบไป
อ่าน 62 ครั้ง
พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ใน จ.ลพบุรี ร่วมตักบาตรข้าวสารอหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2015)
เช้าวันนี้( 2 เมษายน 2558) เวลา 07.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 61 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 66 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนา รักษาศีล 5 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (01/04/2015)
วันนี้ (1 เมษายน 2558) เวลา 18.00 น. จังหวัดลพบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ได้จัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา รักษาศีล 5 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธ และอุปัทวันตรายทั้งปวง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาตลอดไป โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 64 ครั้ง
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลพบุรี ปี 2557 (01/04/2015)
ข้าราชการ ถือเป็นบุคคลที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีหน้าที่รับใช้ประชาชน พร้อมปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งยังตระหนักถึงความซื่อสัตย์ และประพฤติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ดังเช่นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลพบุรี ในปี 2557 ที่ได้ทำหน้าที่รับใช้ประชาชน สมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 79 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (01/04/2015)
วันนี้ (1 เมษายน 2558) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์บริหารการจดทะเบียนภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งการเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดลพบุรีนั้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวรวมทั้งผู้ติดตามแรงงานได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 1 ปี และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกจังหวัด และกำหนดเวลาเปิดดำเนินการของศูนย์บริการจดทะเบียนฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2558
อ่าน 150 ครั้ง
กองทัพอากาศ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี นำน้ำดื่มสะอาด แบบบรรจุขวดพร้อมดื่ม กว่า 8,000 ขวด ออกแจกจ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (31/03/2015)
วันนี้(31 มีนาคม 2558) นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ รองผู้บังคับการกองบิน 2 กองพลบินที่ 1 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว นำกำลังพลช่วยกันลำเลียงข้นย้ายน้ำดื่มสะอาด แบบบรรจุขวดพร้อมดื่ม จำนวน กว่า 8,000 ขวด ออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยแล้ง ซึ่งกำลังขาดแคลนน้ำสะอาด เพื่อการบริโภค ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน กว่า 200 ครอบครัว ณ วัดพรหมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 106 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน” (31/03/2015)
วันนี้ (31 มีนาคม 2558) เวลา 09.30 น.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน “จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริง พร้อมนำมาปรับใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายผู้แทน 5 เสาหลัก และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 150 คน
อ่าน 88 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31/03/2015)
วันนี้ (31 มีนาคม 2558) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 71 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2558 (30/03/2015)
วันนี้(30 มีนาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2558 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 99 ครั้ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 32 ปี ของการก่อตั้ง กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ที่ จ.ลพบุรี (30/03/2015)
เช้าวันนี้ (30 มีนาคม 2558) พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องใน วันสถาปนาครบรอบ 32 ปี ของการก่อตั้ง กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพล ข้าราชการของหน่วย ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิต ในการปกป้องอธิปไตยชองชาติในสมรภูมิต่างๆ
อ่าน 70 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการเติมรัก เติมแรง ให้ครอบครัวผู้พิการ (27/03/2015)
วันนี้ (27 มีนาคม 2558) เวลา 10.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “เติมรัก เติมแรงให้ครอบครัวผู้พิการ” โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กพิการ ครอบครัวเด็กพิการ ครูผู้ดูแล รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งให้เด็กพิการได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งปรับตัวและ ควบคุมตนเองในการทำกิจกรรมและอยู่ในสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากห้องเรียนได้ และส่งเสริมให้เด็กพิการมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี เด็กพิการ ครอบครัวเด็กพิการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี จำนวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 66 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดพรหมรังษี (27/03/2015)
วันนี้ (27 มีนาคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดพรหมรังษี ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นางสาวอัญชนา ทุมเชื้อ รักษาการท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์คณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพรมรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เชิญชวนแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (27/03/2015)
"ขอเชิญท่านแต่งไทยในวันพระ อย่าเลยละค่านิยมเหมาะสมศรี อนุรักษ์วัฒนธรรมนำชีวี ลพบุรีแต่งไทยใส่บาตรกัน ท่านผู้ว่าฯธนาคมฯขอชมชื่น แต่งไทยอย่างยั่งยืนชื่นสุขสันต์ ทั่วทุกทิศแซ่ซร้องเอนกอนันต์ ร่วมใจกันแต่งไทยให้เลื่องลือ ทุกวันพระอย่าลืมนะทั้งชายหญิง รักกันจริงร่วมใจให้ยึดถือ ร่วมทำบุญวันพระให้โลกลือ เลื่องระบือแต่งไทยกันวันพระเอย. " ขอบพระคุณครับ (ไชยยันต์ พงศะบุตร ประพันธ์ 26 มี.ค.2558: สนองตามนโยบายท่านธนาคม จงจิระ ผู้ว่าฯลพบุรี)
อ่าน 65 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (26/03/2015)
วันนี้ (26 มีนาคม 2558) เวลา 09.30 น. ณ วัดศรีรัตนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/ 2558 และโครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวน 400 คน
อ่าน 113 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>