หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
แม่ทัพภาคที่ 1 เดินทางมาเป็นประธาน งานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 13 ครบรอบปีที่ 89 ที่จังหวัดลพบุรี (25/03/2015)
วันนี้ (25 มีนาคม 2558) เวลา 10.30 น. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่1 เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดทหารบกลพบุรี ครบรอบ 89 ปี ณ ห้อง 80 พรรษามหาราชันย์ ตึกกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่13 อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตรีพิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นำผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพลพร้อมครอบครัว และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลของหน่วยที่ได้เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติในสมรภูมิต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โอกาสเดียวกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ประกอบพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 5 นาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลของหน่วย อีกด้วย
อ่าน 172 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประชุมคัดสรรนักเรียนผู้รับพระราชทานทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 7 ปี 2558 (24/03/2015)
วันนี้ (24 มีนาคม 2558) เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนระดับจังหวัดในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 7 ปี 2558 เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับพระราชทานทุนดังกล่าว ที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือก คัดสรรเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิรับพระราชทานทุน จังหวัดละ 2 ทุน แบ่งเป็นชาย 1 ทุน และหญิง 1 ทุน
อ่าน 68 ครั้ง
ส่วนราชการ จ.ลพบุรี ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (24/03/2015)
วันนี้ (24 มีนาคม 2558) เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้ส่วนราชการ โดยมีส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 84 หน่วยงานร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 96 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน (24/03/2015)
วันนี้ (24 มีนาคม 2558) เวลา 10.30 น.ที่ หอประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภาส ภาสสัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการร่วมกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นในระดับพื้นที่และประเทศชาติ ขยายกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมมือกันฟื้นฟูและสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือจากสังคมโลกแก่ประเทศไทยของเราด้วย โดยมี กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ
อ่าน 75 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการตรวจสุขภาพประชาชน โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อป้องกันผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ (23/03/2015)
วันนี้( 23 มีนาคม 2558) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ตัวแทนภาครัฐองค์การบริหารส่าวนตำบลเขาแหลม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแหลม และ บริษัท ไมน์เค็ม จำกัด ผู้ถือประทานบัตรทำเหมืองแร่ในพื้นที่ ร่วมกันจัดโครงการ“โครงการพัฒนาหมู่บ้านและตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่” โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่าวนตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสุขภาพ และหากพบว่าท่านใดมีอาการเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที มีประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์ปอด การตรวจวัดความดัน การให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ และการมอบยาสามัญประจำบ้าน ในโอกาสนี้ ยังมีพิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน 4 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 ,3 และ 7 อีกด้วย
อ่าน 103 ครั้ง
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรี จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้กับทหารกองประจำการ เพื่อให้ทหารมีอาชีพ มีงานทำ หลังปลดประจำการ (23/03/2015)
พันเอก รัฐกานต์ ขันธะกาด หัวหน้าศูนย์การศึกษา ค่ายพหลโยธิน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นาง ธมลวรรณ รู้กิจนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลพบุรี ตลอดจนคณะวิทยากร ได้ร่วมกัน มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ทหารกองประจำการ จำนวน 31 นาย ซึ่งสำเร็จการศึกษา จากการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตลอด 2 สัปดาห์ ในหลักสูตร ช่างตัดผมชาย
อ่าน 208 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือทางการแพทย์ แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ จ.ลพบุรี (23/03/2015)
วันที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.ว่าที่ ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำหน่วยแพทย์พระราชทานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลชัยบาดาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การช่วยเหลือบริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวมถึงการจัดนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ณ วัดโคกสำเริง หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อ่าน 187 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพนางสังเวียน รักษาเพชร สาวใหญ่ที่จุดไฟเผาตัวเอง ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อปลายปีที่ผ่านมา (19/03/2015)
วันนี้ (19 มีนาคม 2558) เวลา 16.00 น.ที่เมรุวัดราชวันทนาราม (วัดถลุงเหล็กน้อย) ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นางสังเวียน รักษาเพชร โดยมี พลตรีพิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ญาติพี่น้อง พ่อแม่ และประชาชนร่วมในพิธี วางดอกไม้จันทน์หน้าหีบศพ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยโศกเศร้า ซึ่งนางสังเวียน รักษาเพชร อายุ 52 ปี เสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด กรณีเหตุการณ์ใช้น้ำมันราดตัว ก่อนจุดไฟเผาตัวเองจนบาดเจ็บสาหัส ระหว่างไปติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ที่ศูนย์บริการประชาชน(ชั่วคราว) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา และได้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จนกระทั่งเสียชีวิต
อ่าน 78 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดซับสมบูรณ์ (19/03/2015)
วันนี้ (19 มีนาคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดซับสมบูรณ์ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายบุญเลิศ ฉ่ำชุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูสิริธารากร เจ้าอาวาสวัดซับสมบูรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 74 ครั้ง
ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนแก่บุตรข้าราชการทหารปืนใหญ่ (19/03/2015)
ที่ ตึกกองบัญชาการ กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.ลพบุรี ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เดินทางเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตรข้าราชการ ในสังกัด หน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม โดยมี พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ เป็นตัวแทนในการรับมอบทุน เพื่อพิจารณาส่งมอบต่อให้แก่บุตรของกำลังพล เพื่อเป็นการช่วยเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และส่งเสริมด้านการศึกษาของบุตรข้าราชการ ในสังกัดกองพลทหารปืนใหญ่
อ่าน 85 ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมสวดพระอภิธรรมศพป้าสังเวียน สาวใหญ่ที่จุดไฟเผาตัวเอง ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ที่ จ.ลพบุรี (18/03/2015)
วันนี้ (18 มีนาคม 2558) เวลา 20.00 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดราชวันทนาราม (วัดถลุงเหล็กน้อย) ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ข้าราชการในสังกัด สปน. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสังเวียน รักษาเพชร ที่เสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด กรณีเหตุการณ์ใช้น้ำมันราดตัว ก่อนจุดไฟเผาตัวเองจนบาดเจ็บสาหัส ระหว่างไปติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ที่ศูนย์บริการประชาชน(ชั่วคราว) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา
อ่าน 76 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) (18/03/2015)
วานนี้ (17 มีนาคม 2558 ) เวลา 14.00 น. ที่ วัดโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2558 ณ วัดโคกลำพาน โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพโดยได้กำหนดมาตรการในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน คืนความสุขให้ประชาชน โดยให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มาให้คำแนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ในการใช้ การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกิดการลดรายจ่ายแก่ประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
อ่าน 80 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 (18/03/2015)
วันนี้( 18 มีนาคม 2558) เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการในระดับท้องถิ่นจากทุกองค์กร เข้าร่วมประกอบพิธีถวายสักการะ ต่อเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
อ่าน 67 ครั้ง
โรงพยาบาลอานันทมหิดล มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste โรงประกอบเลี้ยง โรงอาหาร โรงครัว และร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารปลอดภัย (17/03/2015)
เช้าวันนี้( 17 มีนาคม 2558) ที่ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร Clean Food Good Taste ในโครงการ “ อาหารปลอดภัย ทหารไทยและครอบครัวแข็งแรง ” โดยโครงการดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง กองเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลอานันทมหิดล และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการอาหาร
อ่าน 151 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 (17/03/2015)
วันนี้ (17 มีนาคม 2558) เวลา 11.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 ณ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพ ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และกลับไปอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุข รวมทั้งให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่เข้ารับการบำบัดรักษาได้ฝึกอบรมอาชีพให้มีความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นแกนนำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
อ่าน 98 ครั้ง
ชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอโคกสำโรง ร่วมกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในขบวนแห่องค์เจ้าพ่อ เจ้าแม่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งอำเภอโคกสำโรง (14/03/2015)
วันนี้ (14 มีนาคม 2558) เวลา 06.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแห่องค์เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งอำเภอโคกสำโรง ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อ - เจ้าแม่โคกสำโรง เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีของลูกหลานไทย - จีน และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของชาวอำเภอโคกสำโรง
อ่าน 108 ครั้ง
เชิญแวะชมความงดงามทุ่งดอกดาวเรืองของจังหวัดลพบุรี (13/03/2015)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางลงพื้นที่ชื่นชมความงดงามของทุ่งดอกดาวเรือง ที่ออกดอกบานสะพรั่งสีเหลืองสวยงามเต็มท้องทุ่ง บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ณ หมู่ 3 บ้านคลองมะนาว ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลักดันให้ทุ่งดอกดาวเรืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี หลังจากทุ่งทานตะวันของจังหวัดลพบุรีได้หมดฤดูกาลไปแล้ว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีโปรแกรมไปท่องเที่ยวที่ไหน เชิญแวะมาชมความงดงามของทุ่งดอกดาวเรืองที่สวยงามตระการตา ซึ่งนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในชุมชน อีกด้วย
อ่าน 398 ครั้ง
เกิดปรากฎการณ์มหัศจรรย์ดอกไม้สีม่วงบานสะพรั่ง นับ 10 ไร่ กลางสระน้ำ ที่ชาวบ้านพากันเรียกว่า ดอกทิวลิปน้ำสีม่วง (ดอกผักตบชวา) ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (12/03/2015)
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ ชมปรากฎการณ์มหัศจรรย์ดอกไม้สีม่วงบานสะพรั่ง นับ 10 ไร่ กลางสระน้ำ ที่ วัดสิงห์คูยาง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นภาพสวยงามและกำลังได้รับความสนใจกันเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ ด้านพระครูภัทรปัญญาวุฒิ รองเจ้าอาวาสวัดสิงห์คูยาง ระบุว่า ทางวัดได้นำผักตบชวามาใส่ลงไปในสระน้ำของวัดได้ประมาณ 1 ปี เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย ซึ่งหลังจากที่นำผักตบชวาใส่ลงไปทำให้สภาพน้ำดีขึ้นไม่เน่าเสียอีก ปลาก็มีที่อยู่อาศัยไม่ร้อนในช่วงหน้าแล้ง และผักตบชวาได้ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วมากจนเต็มสระ บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ทำให้ในสระน้ำตอนนี้มีผักตบชวาออกดอกสีม่วง สวยงามเต็มสระน้ำสุดลูกหูลูกตา สร้างความสวยงามเป็นอย่างมาก
อ่าน 517 ครั้ง
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี จัดงาน วันไตโลกประจำปี 2558 พร้อมทั้ง ให้บริการตรวจคัดกรอง และให้คำปรึกษาปัญหาโรคไตฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (12/03/2015)
พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันไตโลก เนื่องในวันไตโลกประจำปี 2558 เพื่อร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การจัด กิจกรรม “สัปดาห์วันไตโลก และ สัปดาห์ ลดการบริโภคเค็ม ภายใต้คำขวัญ “รวมพลัง ลดโรคไต ไม่กินเค็ม” ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักตื่นตัว เรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต การป้องกันโรคไต การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ด้วยการบริจาคโรคไต ตลอดจนลดการบริโภคเค็ม เพื่อลดความเสี่ยงของโรคไต และลดปัญหาโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชน
อ่าน 53 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดวังจั่น (12/03/2015)
วันนี้ (12 มีนาคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดวังจั่น ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายอิทธิพล โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูภัทรปัญญาวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูกันตศีลาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดวังจั่น กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 84 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>