นักศึกษา ม.ราชภัฏมหาสารคาม แสดงผลงานสร้างสรรค์ ผ่านโครงการวิพิธทัศนา นาฏศิลป์พื้นเมืองสู่วัฒนธรรมหมอลำอีสาน (17/01/2560) / ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระดับจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศ (17/01/2560) / จังหวัดมหาสารคาม เดินหน้าจัด “ตลาดข้าวประชารัฐ” ครั้งที่ 3 สร้างสีสันสนุกสนานกระตุ้นยอดขาย โดยตลาดข้าวประชารัฐ 2 ครั้งที่ผ่านมา สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 3 ล้านบาท และช่วยเชื่อมโยงธุรกิจค้าขายข้าวให้กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง (17/01/2560) / จังหวัดมหาสารคาม จัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) จำนวน 139 รูป เป็นเวลา 9 วัน (17/01/2560) / คณะครุศาสตร์ มหาวิทาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานวันครู ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (16/01/2560) / กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม นำของขวัญ และอาวุธยุทโธปกรณ์ สนับสนุนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน (14/01/2560) / ทุกภาคส่วน พร้อมใจมอบเงินสดและสิ่งของ ในวันร่วมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ตลอด 10 วัน 10 คืน (14/01/2560) / กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ม.มหาสารคาม จัดค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ให้กับนักเรียน นิสิต และบุคลากร ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่เพลิดเพลิน และหลากหลาย (14/01/2560) / เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดศูนย์ "คนมหาสารคาม รวมใจ ช่วยชาวใต้" รับบริจาคของใช้จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สมทบช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัย (14/01/2560) / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เน้นความสามัคคี ฝึกฝนความเสียสละ ความอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย (14/01/2560) / 
FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ อปท.

วันที่ 17 พ.ค. 2556 )

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
 
 
 เช้าวันนี้ (17-05-56) ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อมอบนโยบาย ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าการประชุมฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและส่วนราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป.............................ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 273 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่