ฤาษีจากหลายประเทศ ร่วมชุมนุมประกอบกิจกรรมตามความเชื่อ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 2 ในเอเชีย ภายในงานชุมนุมฤาษีโลก ที่จังหวัดมหาสารคาม (19/02/2560) / ม.มหาสารคาม จัด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ หารายได้สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ผู้ป่วย (18/02/2560) / คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2555 ถึง 2559 พร้อมวางแผนดำเนินงาน ปี 2560 (16/02/2560) / ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ถ่ายทอดทักษะ และประสบการณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ (16/02/2560) / คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ถอดบทเรียนหลักสูตรบูรณาการเรียนการสอนด้วยสะเต็มศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (16/02/2560) / กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขับเคลื่อนโครงการป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติดในสถาบันการศึกษา (16/02/2560) / ม.ราชภัฏมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร ของเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 22 แห่ง กว่า 600 คน ร่วมโชว์ผลงาน (16/02/2560) / นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลระดับประเทศ การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “Geo-informatics Applications Contest : G-CON” 2017 (15/02/2560) / สองสามีภรรยา ลูกจ้างส่วนราชการใช้เวลาว่างปลูกพุทราปลอดสารพิษ สร้างรายได้เสริมเดือนละไม่ต่ำกว่า 4000 - 5000 บาท (15/02/2560) / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเยือนคณะการบัญชีและการจัดการ เพื่อเจรจาข้อตกลง และความร่วมมือทางวิชาการ (14/02/2560) / 
FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ อปท.

วันที่ 17 พ.ค. 2556 )

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
 
 
 เช้าวันนี้ (17-05-56) ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อมอบนโยบาย ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าการประชุมฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและส่วนราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป.............................ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 289 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่