1     2  
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สถานศึกษาที่ปลูกฝังศิลปและวัฒนธรรมอารยธรรมทางพระพุทธศาสนาแห่งแคว้นนครจำปาศรี ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559 (25/06/2559) / ลูกตัญญู ชื่นกมล อุปแสน ใช้หลักคุณธรรมเดินตามรอยวิถีพุทธ ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559 จังหวัดมหาสารคาม (25/06/2559) / ทีมหนูน้อยจ้าวเวหา บรบือวิทยาคาร คว้า 2 ถ้วยพระราชทานฯ รางวัลชนะเลิศในปีเดียวกันในการแข่งขัน "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ"(Mini Quad Copter) สร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดมหาสารคาม (25/06/2559) / มหาสารคาม อบรมบุคลากรร่วมประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ (24/06/2559)  / เครือข่ายธุรกิจบีสคลับ จ.มหาสารคาม จัดจำหน่ายสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (24/06/2559) / จ.มหาสารคาม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด อบายมุข (24/06/2559) / จับกุมขนยาบ้าเกือบ 30,000 เม็ด จากประเทศเพื่อนบ้านส่งต่อให้ลูกค้าภาคอีสาน (24/06/2559) / พัฒนาที่ดิน จ.มหาสารคาม ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (24/06/2559) / จ.มหาสารคาม กระตุ้นชาวนาลดต้นทุนการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ (24/06/2559) / ม.มหาสารคาม นำนิสิตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ CCEPT-1 (24/06/2559)  / 
FONTSIZE
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ อปท.

วันที่ 17 พ.ค. 2556 )

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
 
 
 เช้าวันนี้ (17-05-56) ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อมอบนโยบาย ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าการประชุมฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและส่วนราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป.............................ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 118 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่