จังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13/10/2561) / จังหวัดมหาสารคามจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (13/10/2561) / พสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคามพร้อมใจ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 2 ปี (13/10/2561) / ผู้ว่าฯมหาสารคาม มอบนโยบายข้าราชการ และผู้บริหาร อปท. ในอำเภอแกดำ พัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 จัดการพื้นที่ชุมชนสะอาด ปลอดภัย (12/10/2561) / อำเภอโกสุมพิสัย นำประชาชนร่วมหว่านปอเทือง ให้เหลืองอร่ามทั่วสะดืออีสาน เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (12/10/2561) / ผู้ว่าฯมหาสารคาม มอบนโยบายข้าราชการ และผู้บริหาร อปท. พัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ให้ความสำคัญการพัฒนาพื้นที่ชุมชนสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีสุขภาพดี (10/10/2561) / ทต.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมปลูกปอเทืองวันดินโลก รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (10/10/2561) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ว่าฯมหาสารคาม หารือภาคเอกชนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม แลกเปลี่ยนแนวคิดประเด็นเมืองการศึกษา และเมืองสุขภาพดี

วันที่ 5 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)

ผู้ว่าฯมหาสารคาม หารือภาคเอกชนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม แลกเปลี่ยนแนวคิดประเด็นเมืองการศึกษา และเมืองสุขภาพดี

(5ก.ย.61)นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เข้าหารือข้อราชการกับภาคเอกชน ที่ห้องประชุมเหล่าสุวรรณ อาคารหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม  ภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กกร.)  ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และชมรมธนาคารจังหวัด ร่วมนำเสนอแนวคิดพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ในประเด็นเมืองการศึกษา และเมืองสุขภาพดี

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยถึงรายละเอียดแนวคิดพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม โดยแนวคิดด้านการศึกษา ควรมีการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ก่อนปฐมวัย และอุดมศึกษา ให้มีผลการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ตามโครงการ Taksila Young Smart Kids 4.0  มีการสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้ออำนวย เช่น เมืองสีขาวที่ปลอดยาเสพติด มีอาชญากรรมและอบายมุขต่ำ มีระบบสาธารณูปโภครองรับในเกณฑ์ดี ทั้งเรื่องของถนน ระบบขนส่งมวลชน ปลอดมลพิษโดยมีคุณภาพอากาศ แหล่งน้ำสาธารณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีโรงกำจัดขยะควบคู่การสนับสนุนการลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้มีสถาบันวิจัยหรือสวนนวัตกรรม พร้อมทั้งนำผลงานมาใช้ประโยชน์

ส่วนแนวคิดเรื่องเมืองสุขภาพ คือ อายุเฉลี่ยคนในจังหวัดสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศ มีระบบสาธารณูปโภครองรับผู้สูงอายุ  มีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาต่อยอดอาชีพการกีฬา และส่งเสริมกีฬามวยไทย ดูแลด้านอาหารที่เป็นยา เป็นอาหารที่ใช้บริโภคให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดเชื้อโรค ปลอดสารพิษ พืช ผักได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย(GAP)  ขณะเดียวกันก็จะต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรทั้งที่เป็นอาหารและยาให้มีการผลิตและแปรรูปในเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการพัฒนาระบบสาธารณสุขรวมถึงความเชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลเป็นอันดับต้นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ควรมีระบบการตรวจสอบ ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนและสัตว์ด้วย

....ชัยชนะ แดงทองคำ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

จำนวนคนอ่าน 95 คน จำนวนคนโหวต 0 คน