จังหวัดมหาสารคาม ประชุม เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาปัญหาสาธารณภัย (12/12/2561) / ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดแถลงข่าว งานมหกรรมไก่งวงไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ขานรับความต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 12 ธันวาคม 2561 (12/12/2561) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันรณรงค์สาธิตโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (12/12/2561) / สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (12/12/2561)  / จ.มหาสารคาม เตรียมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ปี 2562 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดครู (11/12/2561) / พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ หลังพบราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังทรงตัว (11/12/2561) / จ.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (11/12/2561) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ว่าฯมหาสารคาม หารือภาคเอกชนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม แลกเปลี่ยนแนวคิดประเด็นเมืองการศึกษา และเมืองสุขภาพดี

วันที่ 5 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 162 คน)

ผู้ว่าฯมหาสารคาม หารือภาคเอกชนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม แลกเปลี่ยนแนวคิดประเด็นเมืองการศึกษา และเมืองสุขภาพดี

(5ก.ย.61)นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เข้าหารือข้อราชการกับภาคเอกชน ที่ห้องประชุมเหล่าสุวรรณ อาคารหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม  ภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กกร.)  ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และชมรมธนาคารจังหวัด ร่วมนำเสนอแนวคิดพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ในประเด็นเมืองการศึกษา และเมืองสุขภาพดี

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยถึงรายละเอียดแนวคิดพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม โดยแนวคิดด้านการศึกษา ควรมีการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ก่อนปฐมวัย และอุดมศึกษา ให้มีผลการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ตามโครงการ Taksila Young Smart Kids 4.0  มีการสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้ออำนวย เช่น เมืองสีขาวที่ปลอดยาเสพติด มีอาชญากรรมและอบายมุขต่ำ มีระบบสาธารณูปโภครองรับในเกณฑ์ดี ทั้งเรื่องของถนน ระบบขนส่งมวลชน ปลอดมลพิษโดยมีคุณภาพอากาศ แหล่งน้ำสาธารณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีโรงกำจัดขยะควบคู่การสนับสนุนการลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้มีสถาบันวิจัยหรือสวนนวัตกรรม พร้อมทั้งนำผลงานมาใช้ประโยชน์

ส่วนแนวคิดเรื่องเมืองสุขภาพ คือ อายุเฉลี่ยคนในจังหวัดสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศ มีระบบสาธารณูปโภครองรับผู้สูงอายุ  มีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาต่อยอดอาชีพการกีฬา และส่งเสริมกีฬามวยไทย ดูแลด้านอาหารที่เป็นยา เป็นอาหารที่ใช้บริโภคให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดเชื้อโรค ปลอดสารพิษ พืช ผักได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย(GAP)  ขณะเดียวกันก็จะต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรทั้งที่เป็นอาหารและยาให้มีการผลิตและแปรรูปในเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการพัฒนาระบบสาธารณสุขรวมถึงความเชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลเป็นอันดับต้นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ควรมีระบบการตรวจสอบ ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนและสัตว์ด้วย

....ชัยชนะ แดงทองคำ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

จำนวนคนอ่าน 163 คน จำนวนคนโหวต 0 คน