จังหวัดมหาสารคาม ประชุม เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาปัญหาสาธารณภัย (12/12/2561) / ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดแถลงข่าว งานมหกรรมไก่งวงไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ขานรับความต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 12 ธันวาคม 2561 (12/12/2561) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันรณรงค์สาธิตโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (12/12/2561) / สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (12/12/2561)  / จ.มหาสารคาม เตรียมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ปี 2562 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดครู (11/12/2561) / พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ หลังพบราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังทรงตัว (11/12/2561) / จ.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (11/12/2561) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
Big Cleaning Day ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เริ่มต้นรณรงค์โครงการเมืองสะอาด สร้างพื้นฐานประชาชนมีสุขภาพดี เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 6 ต.ค. 2561 )

Big Cleaning Day ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เริ่มต้นรณรงค์โครงการเมืองสะอาด สร้างพื้นฐานประชาชนมีสุขภาพดี เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว

(6 ต.ค.61) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม รวมไปถึงบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งเป็นการเริ่มต้นรณรงค์โครงการเมืองสะอาด โดยเริ่มจากศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม และจะขยายผลออกไปทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องการสร้างความตระหนักในเรื่องของการรณรงค์เมืองสะอาด เพราะความสะอาดเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีและเมืองที่น่าอยู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยรณรงค์เริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัด  ซึ่งกิจกรรม Big Cleaning Day วันนี้เป็นวันแรกของการรณรงค์ จากนั้นจะขยายผลการรณรงค์ต่อไปที่สำนักงานของหน่วยงานต่างๆ  และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ไปจนถึงพื้นที่อื่นๆของจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด ให้กลายเป็นเมืองสะอาด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างบ้านเมืองที่ดี น่าอยู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวดี ประชาชนมีสุขภาพดี

สำหรับ Big Cleaning Day ที่ศาลากลางในครั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 หน่วยงาน และได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ในการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ตัดหญ้า จากเทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลตำบลแวงน่าง และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยคาดหวังให้ศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบมีความสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบสวยงาม และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ

....ชัยชนะ แดงทองคำ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

จำนวนคนอ่าน 167 คน จำนวนคนโหวต 0 คน