จังหวัดมหาสารคาม ประชุม เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาปัญหาสาธารณภัย (12/12/2561) / ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดแถลงข่าว งานมหกรรมไก่งวงไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ขานรับความต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 12 ธันวาคม 2561 (12/12/2561) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันรณรงค์สาธิตโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (12/12/2561) / สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (12/12/2561)  / จ.มหาสารคาม เตรียมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ปี 2562 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดครู (11/12/2561) / พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ หลังพบราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังทรงตัว (11/12/2561) / จ.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (11/12/2561) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
พ่อเมืองมหาสารคาม สร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหาร ปลัดอปท.พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ชูโรงหอกระจายข่าวของหมู่บ้านให้มีครบพื้นที่ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง

วันที่ 8 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 285 คน)

พ่อเมืองมหาสารคาม สร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหาร ปลัดอปท.พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ชูโรงหอกระจายข่าวของหมู่บ้านให้มีครบพื้นที่ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง

8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ และนายนที มนตริวัต รอง ผวจ.มหาสารคาม คนใหม่ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  โดยกำหนดให้มีการประชุมทุกวันจันทร์ที่สองของเดือน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบภารกิจที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น และนำไปการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม ได้มอบนโยบายโดยมุ่งเน้นในเรื่อง การศึกษา การพัฒนาเด็กโดยการสร้างสุขภาพที่ดี การพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพดีและเพียงพอ ระบบระบายน้ำ การจัดการน้ำเสีย การกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการปลอดภัยในพื้นที่ ด้านการจราจร การแก้ไขป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และฝาก อปท.ในทุกพื้นที่เรื่องหอกระจายข่าวของหมู่บ้านให้มีครบพื้นที่ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม มี 13 อำเภอ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 143 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 123 แห่ง

                                                  ภาณุวัชร คนเชี่ยว/ส.ปชส.มค.

จำนวนคนอ่าน 286 คน จำนวนคนโหวต 0 คน