จังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13/10/2561) / จังหวัดมหาสารคามจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (13/10/2561) / พสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคามพร้อมใจ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 2 ปี (13/10/2561) / ผู้ว่าฯมหาสารคาม มอบนโยบายข้าราชการ และผู้บริหาร อปท. ในอำเภอแกดำ พัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 จัดการพื้นที่ชุมชนสะอาด ปลอดภัย (12/10/2561) / อำเภอโกสุมพิสัย นำประชาชนร่วมหว่านปอเทือง ให้เหลืองอร่ามทั่วสะดืออีสาน เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (12/10/2561) / ผู้ว่าฯมหาสารคาม มอบนโยบายข้าราชการ และผู้บริหาร อปท. พัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ให้ความสำคัญการพัฒนาพื้นที่ชุมชนสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีสุขภาพดี (10/10/2561) / ทต.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมปลูกปอเทืองวันดินโลก รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (10/10/2561) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เข้ากราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังรับตำแหน่งใหม่

วันที่ 9 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เข้ากราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังรับตำแหน่งใหม่

9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.39 น.นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (2) พร้อมด้วยนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (3) ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้เดินทางไปเข้ากราบนมัสการพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.มหาสารคาม และเข้ากราบนมัสการพระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง (ธรรมยุต) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามใหม่ ทั้ง 2 ท่าน โดยมีนายอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นำข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

สำหรับประวัตินายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (2) เกิดวันที่ 5 เมษายน 2506 ภูมิลำเนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ.2558-2561 ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมโยธาและผังเมือง  และวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ส่วนนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม(3) เกิดวันที่18 กุมภาพันธ์ 2509 ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานครพ.ศ. 2559-2561 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี และวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ภาณุวัชร คนเชี่ยว/ส.ปชส.มค.

จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 0 คน