จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ถ่ายทอดความรู้และแนวทางปฏิบัติในฐานะเป็นจิตอาสาพระราชทาน (21/02/2562) / ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ. มหาสารคาม จัดนิทรรศการในหัวข้อ COUNTRY ENERGY พลังงานสู่ชุมชน ประจำปี 2562 (21/02/2562) / จ.มหาสารคาม ร่วมกับ ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หารือจัดกิจกรรม “มาหาสารคาม CRAFT” ดึงกลุ่มเจนวายส่งเสริมการท่องเที่ยว (20/02/2562) / จ.มหาสารคาม คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 (20/02/2562) / จังหวัดมหาสารคามจัดโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม (20/02/2562) / ผวจ.มหาสารคาม นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันมาฆบูชา (19/02/2562) / ผวจ.มหาสารคาม ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธมงคลโลกธาตุโอภาสศาสดา (หลวงพ่อมงคล) เนื่องในวันมาฆบูชา (19/02/2562) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เข้ากราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังรับตำแหน่งใหม่

วันที่ 9 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 525 คน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เข้ากราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังรับตำแหน่งใหม่

9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.39 น.นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (2) พร้อมด้วยนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (3) ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้เดินทางไปเข้ากราบนมัสการพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.มหาสารคาม และเข้ากราบนมัสการพระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง (ธรรมยุต) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามใหม่ ทั้ง 2 ท่าน โดยมีนายอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นำข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

สำหรับประวัตินายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (2) เกิดวันที่ 5 เมษายน 2506 ภูมิลำเนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ.2558-2561 ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมโยธาและผังเมือง  และวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ส่วนนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม(3) เกิดวันที่18 กุมภาพันธ์ 2509 ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานครพ.ศ. 2559-2561 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี และวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ภาณุวัชร คนเชี่ยว/ส.ปชส.มค.

จำนวนคนอ่าน 526 คน จำนวนคนโหวต 0 คน