มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบแท้งน้ำและผ้าห่มกันหนาวพร้อมแจกเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่พี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่จ.มหาสารคาม (13/12/2561) / ศูนย์ดำรงธรรมจ.มหาสารคาม จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความขัดแย้ง ปีงบประมาณ 2562 (13/12/2561) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลังฤดูทำนา และการรับซื้อขายข้าวโพดฝัก โครงการประสานพลังงานประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (13/12/2561) / จังหวัดมหาสารคาม ประชุม เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาปัญหาสาธารณภัย (12/12/2561) / ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดแถลงข่าว งานมหกรรมไก่งวงไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ขานรับความต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 12 ธันวาคม 2561 (12/12/2561) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันรณรงค์สาธิตโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (12/12/2561) / สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (12/12/2561)  / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
หมอชวนวิ่ง ที่มหาสารคาม 18 พ.ย. 61 นี้

วันที่ 9 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 643 คน)

หมอชวนวิ่ง ที่มหาสารคาม 18 พ.ย. 61 นี้

เชิญชวนคนรักสุขภาพเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง ส่งคฑาต่อกับ 76 จังหวัด มหาสารคาม รับ-ส่งคฑา 18 พ.ย. 61

วันนี้ (9 ต.ค.61) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 ทั้งนี้ โครงการหมอชวนวิ่ง จัดโดยแพทยสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่ง หรือเดินที่ถูกวิธี โดยกำหนดวิ่งในเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นการวิ่งส่งต่อกันเป็นทอดๆ รวม 76 จังหวัด และจุดหมายคือ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561

                ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม มีกำหนดรับคฑาต่อจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมวิ่งระยะสั้น 4.7 กิโลเมตร ภายในจังหวัดมหาสารคาม และส่งต่อคฑาไปยังจังหวัดนครราชสีมาต่อไป ซึ่งการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงชมรมวิ่งตักสิลา ชมรมจักรยานรักสุขภาพ และต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสั่งซื้อเสื้อได้ในราคาตัวละ 200 บาท ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  โทร 043 777 972 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

......................................... .....................

วิศิษฎ์ เย็นศิริ:ถ่ายภาพ /นางสาววิภาดา  รัตนโรจนา /ส.ปขส.มหาสารคาม /ข่าว

จำนวนคนอ่าน 644 คน จำนวนคนโหวต 0 คน