จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ถ่ายทอดความรู้และแนวทางปฏิบัติในฐานะเป็นจิตอาสาพระราชทาน (21/02/2562) / ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ. มหาสารคาม จัดนิทรรศการในหัวข้อ COUNTRY ENERGY พลังงานสู่ชุมชน ประจำปี 2562 (21/02/2562) / จ.มหาสารคาม ร่วมกับ ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หารือจัดกิจกรรม “มาหาสารคาม CRAFT” ดึงกลุ่มเจนวายส่งเสริมการท่องเที่ยว (20/02/2562) / จ.มหาสารคาม คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 (20/02/2562) / จังหวัดมหาสารคามจัดโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม (20/02/2562) / ผวจ.มหาสารคาม นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันมาฆบูชา (19/02/2562) / ผวจ.มหาสารคาม ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธมงคลโลกธาตุโอภาสศาสดา (หลวงพ่อมงคล) เนื่องในวันมาฆบูชา (19/02/2562) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
หมอชวนวิ่ง ที่มหาสารคาม 18 พ.ย. 61 นี้

วันที่ 9 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 787 คน)

หมอชวนวิ่ง ที่มหาสารคาม 18 พ.ย. 61 นี้

เชิญชวนคนรักสุขภาพเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง ส่งคฑาต่อกับ 76 จังหวัด มหาสารคาม รับ-ส่งคฑา 18 พ.ย. 61

วันนี้ (9 ต.ค.61) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 ทั้งนี้ โครงการหมอชวนวิ่ง จัดโดยแพทยสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่ง หรือเดินที่ถูกวิธี โดยกำหนดวิ่งในเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นการวิ่งส่งต่อกันเป็นทอดๆ รวม 76 จังหวัด และจุดหมายคือ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561

                ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม มีกำหนดรับคฑาต่อจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมวิ่งระยะสั้น 4.7 กิโลเมตร ภายในจังหวัดมหาสารคาม และส่งต่อคฑาไปยังจังหวัดนครราชสีมาต่อไป ซึ่งการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงชมรมวิ่งตักสิลา ชมรมจักรยานรักสุขภาพ และต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสั่งซื้อเสื้อได้ในราคาตัวละ 200 บาท ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  โทร 043 777 972 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

......................................... .....................

วิศิษฎ์ เย็นศิริ:ถ่ายภาพ /นางสาววิภาดา  รัตนโรจนา /ส.ปขส.มหาสารคาม /ข่าว

จำนวนคนอ่าน 788 คน จำนวนคนโหวต 0 คน