จังหวัดมหาสารคาม ประชุม เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาปัญหาสาธารณภัย (12/12/2561) / ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดแถลงข่าว งานมหกรรมไก่งวงไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ขานรับความต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 12 ธันวาคม 2561 (12/12/2561) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันรณรงค์สาธิตโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (12/12/2561) / สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (12/12/2561)  / จ.มหาสารคาม เตรียมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ปี 2562 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดครู (11/12/2561) / พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ หลังพบราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังทรงตัว (11/12/2561) / จ.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (11/12/2561) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ว่าฯมหาสารคาม หารือ กกต. เตรียมพร้อมตามแผนงานจัดการเลือก สว. เน้นการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและทั่วถึง

วันที่ 9 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 257 คน)

ผู้ว่าฯมหาสารคาม หารือ กกต. เตรียมพร้อมตามแผนงานจัดการเลือก สว. เน้นการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและทั่วถึง

(9ต.ค.61)ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ เข้าพบปะหารือร่วมกับ พันตำรวจโท อุกฤษฏ์ ภู่หริย์วงศ์สุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) หลังจากมีการประกาศเรื่องการเปิดให้มีการลงทะเบียนองค์กรที่จะเสนอชื่อผู้สมัคร โดยตามแผนงานได้กำหนดเปิดรับลงทะเบียนองค์กรที่จะเสนอชื่อผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2561 จากนั้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 จะประกาศผลการลงทะเบียนองค์กร  และคาดว่าจะมี พระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือก สว. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561  ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการเลือก สว. ระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด และระดับประเทศ จนถึงขั้นตอนการแจ้งชื่อ สว. ให้ คสช. พิจารณาคัดเลือกภายในวันที่ 4 มกราคม 2562

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กระบวนเลือก สว. ตั้งแต่การเปิดรับลงทะเบียนองค์กรที่จะเสนอชื่อผู้สมัคร ไปจนถึงกระบวนการเลือก สว. เป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชน รวมถึงองค์กร และผู้มีสิทธิ์ทุกคน โดยเฉพาะขั้นตอนการเลือก สว.  จะต้องมีศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับนายอำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานที่ดำเนินการในทุกขั้นตอน จังหวัดมหาสารคาม จึงต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  รวมไปถึงความพร้อมของสถานที่ใช้ดำเนินการเลือก สว.  ทั้งนี้จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมร่วมกับ กกต.มหาสารคามในวันนี้ ไปหารือร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอ หรืออาจมีการลงพื้นที่ไปติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหา อุปสรรค หรือข้อสงสัย ก็จะได้ดำเนินการแก้ไขให้การเลือก สว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

...ชัยชนะ แดงทองคำ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

จำนวนคนอ่าน 258 คน จำนวนคนโหวต 0 คน