จังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13/10/2561) / จังหวัดมหาสารคามจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (13/10/2561) / พสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคามพร้อมใจ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 2 ปี (13/10/2561) / ผู้ว่าฯมหาสารคาม มอบนโยบายข้าราชการ และผู้บริหาร อปท. ในอำเภอแกดำ พัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 จัดการพื้นที่ชุมชนสะอาด ปลอดภัย (12/10/2561) / อำเภอโกสุมพิสัย นำประชาชนร่วมหว่านปอเทือง ให้เหลืองอร่ามทั่วสะดืออีสาน เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (12/10/2561) / ผู้ว่าฯมหาสารคาม มอบนโยบายข้าราชการ และผู้บริหาร อปท. พัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ให้ความสำคัญการพัฒนาพื้นที่ชุมชนสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีสุขภาพดี (10/10/2561) / ทต.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมปลูกปอเทืองวันดินโลก รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (10/10/2561) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ว่าฯมหาสารคาม หารือ กกต. เตรียมพร้อมตามแผนงานจัดการเลือก สว. เน้นการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและทั่วถึง

วันที่ 9 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)

ผู้ว่าฯมหาสารคาม หารือ กกต. เตรียมพร้อมตามแผนงานจัดการเลือก สว. เน้นการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและทั่วถึง

(9ต.ค.61)ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ เข้าพบปะหารือร่วมกับ พันตำรวจโท อุกฤษฏ์ ภู่หริย์วงศ์สุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) หลังจากมีการประกาศเรื่องการเปิดให้มีการลงทะเบียนองค์กรที่จะเสนอชื่อผู้สมัคร โดยตามแผนงานได้กำหนดเปิดรับลงทะเบียนองค์กรที่จะเสนอชื่อผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2561 จากนั้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 จะประกาศผลการลงทะเบียนองค์กร  และคาดว่าจะมี พระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือก สว. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561  ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการเลือก สว. ระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด และระดับประเทศ จนถึงขั้นตอนการแจ้งชื่อ สว. ให้ คสช. พิจารณาคัดเลือกภายในวันที่ 4 มกราคม 2562

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กระบวนเลือก สว. ตั้งแต่การเปิดรับลงทะเบียนองค์กรที่จะเสนอชื่อผู้สมัคร ไปจนถึงกระบวนการเลือก สว. เป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชน รวมถึงองค์กร และผู้มีสิทธิ์ทุกคน โดยเฉพาะขั้นตอนการเลือก สว.  จะต้องมีศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับนายอำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานที่ดำเนินการในทุกขั้นตอน จังหวัดมหาสารคาม จึงต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  รวมไปถึงความพร้อมของสถานที่ใช้ดำเนินการเลือก สว.  ทั้งนี้จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมร่วมกับ กกต.มหาสารคามในวันนี้ ไปหารือร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอ หรืออาจมีการลงพื้นที่ไปติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหา อุปสรรค หรือข้อสงสัย ก็จะได้ดำเนินการแก้ไขให้การเลือก สว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

...ชัยชนะ แดงทองคำ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

จำนวนคนอ่าน 103 คน จำนวนคนโหวต 0 คน