จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ถ่ายทอดความรู้และแนวทางปฏิบัติในฐานะเป็นจิตอาสาพระราชทาน (21/02/2562) / ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ. มหาสารคาม จัดนิทรรศการในหัวข้อ COUNTRY ENERGY พลังงานสู่ชุมชน ประจำปี 2562 (21/02/2562) / จ.มหาสารคาม ร่วมกับ ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หารือจัดกิจกรรม “มาหาสารคาม CRAFT” ดึงกลุ่มเจนวายส่งเสริมการท่องเที่ยว (20/02/2562) / จ.มหาสารคาม คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 (20/02/2562) / จังหวัดมหาสารคามจัดโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม (20/02/2562) / ผวจ.มหาสารคาม นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันมาฆบูชา (19/02/2562) / ผวจ.มหาสารคาม ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธมงคลโลกธาตุโอภาสศาสดา (หลวงพ่อมงคล) เนื่องในวันมาฆบูชา (19/02/2562) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดมหาสารคาม ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนพุทธ สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 10 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 350 คน)

จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดมหาสารคาม ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนพุทธ สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

(10ต.ค.61)ที่บริเวณสวนพุทธ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีจิตอาสาในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน  พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมกิจกรรมทำความดี  รับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ก่อนจะแบ่งกลุ่มกันไปทำความสะอาดภายในสวนพุทธ สวนสาธารณะของชาวพยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งมีสระน้ำล้อมรอบ ด้วยการช่วยกันกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมเต็มสระน้ำ และเก็บกวาดขยะบริเวณรอบสระน้ำ รวมถึงเส้นทางสัญจรโดยรอบ

ทั้งนี้ สวนพุทธ สวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เป็นทั้งสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และยกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ร่มรื่น และสระน้ำที่สะอาดสวยงาม ดึงดูดประชาชนที่สัญจรผ่านอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งมีทางหลวงหมายเลข 2040 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

....ชัยชนะ แดงทองคำ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

จำนวนคนอ่าน 351 คน จำนวนคนโหวต 0 คน