จังหวัดมหาสารคาม ประชุม เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาปัญหาสาธารณภัย (12/12/2561) / ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดแถลงข่าว งานมหกรรมไก่งวงไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ขานรับความต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 12 ธันวาคม 2561 (12/12/2561) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันรณรงค์สาธิตโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (12/12/2561) / สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (12/12/2561)  / จ.มหาสารคาม เตรียมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ปี 2562 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดครู (11/12/2561) / พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ หลังพบราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังทรงตัว (11/12/2561) / จ.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (11/12/2561) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ว่าฯมหาสารคาม มอบนโยบายข้าราชการ และผู้บริหาร อปท. พัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ให้ความสำคัญการพัฒนาพื้นที่ชุมชนสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีสุขภาพดี

วันที่ 10 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 347 คน)

ผู้ว่าฯมหาสารคาม มอบนโยบายข้าราชการ และผู้บริหาร อปท. พัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ให้ความสำคัญการพัฒนาพื้นที่ชุมชนสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีสุขภาพดี

(10 ต.ค.61)ที่หอประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์  และนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พบปะข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รวม 759 คน โดยมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2562  เพื่อให้การขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดทุกด้าน มีความสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวย้ำกับข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ที่เข้ารับฟังการมอบนโยบายว่า ปัญหาที่จะเผชิญในอีกไม่นานนี้คือปัญหาภัยแล้ง ต้องเตรียมพร้อมวางแผนรับมือบรรเทาปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนให้ดีที่สุด ส่วนเรื่องการพัฒนาในระยะยาว คือเรื่องการศึกษา ในฐานะที่จังหวัดมหาสารคามเป็นเมืองการศึกษา จะมีความร่วมมือสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งบางสาขาวิชาอาจจะยกระดับให้มีคุณภาพสูงขึ้นและมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วย ประเด็นต่อมาคือเรื่องการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและชุมชนเมือง ให้คำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีสุขภาพดี ด้วยการจัดการขยะ สภาพแวดล้อม ความมั่นคง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอบายมุข ยาเสพติด

ส่วนอีกประเด็นที่สำคัญคือการส่งต่อข้อมูลสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่ชาวบ้าน จะต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หากพบมีปัญหาหรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้เร่งทำการสำรวจและซ่อมแซม โดยเฉพาะประเด็นยุทะศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเรื่องที่ต้องไปทำความเข้าใจให้ชัดเจน เพราะโครงการแผนงานต่างๆที่ส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการจากนี้ไปต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นการกำหนดเป้าหมายของประเทศไว้ชัดเจนแล้ว และหลายโครงการของรัฐบาลก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ เช่น โครงการไทยนิยมยั่งยืน และโครงการประชารัฐต่างๆ แต่ฝากถึงการพัฒนาทุกอย่างจะต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย

....ชัยชนะ แดงทองคำ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

จำนวนคนอ่าน 348 คน จำนวนคนโหวต 0 คน