สำนักงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด เปิดศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ TMR แบบ Feed Center พร้อมลงนามทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง สมาชิกเกษตรกรเลี้ยงโคนม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการแผนการตลาดน้ำนมดิบและฐานข้อมูลประชากรโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (22/03/2562) / จังหวัดมหาสารคามจับมือ 31 หน่วยงานลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ปี 2562-2565 (22/03/2562) / จ.มหาสารคาม ร่วมกับ ททท.ขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ เดินชิลงานมาหาสารคาม มาหาคราฟท์ จัดขึ้น 29-31 มีนาคม 62 นี้ (21/03/2562) / คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน .มีมติเห็นชอบ ขยายเวลาทำทะเบียนประวัติ "คนประจำเรือ" ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ไปเป็นวันที่ 31 มี.ค. 62 (21/03/2562) / ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยลงนามรับมอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม (20/03/2562) / ส.ปชส.มหาสารคาม แปลงโฉมแก๊งค์แมว-สุนัขลายจุด รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (20/03/2562) / จังหวัดมหาสารคามจัดโครงการป้องกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.ชื่นชม (20/03/2562) / 
ข่าวรับสมัครงาน
จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย)

วันที่ 12 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 539 คน)

จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย)
นายกองเอก เกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดมหาสารสคาม เปิดเผยว่า ด้วยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม ได้มีประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เพื่อบรรจุสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในสังกัด 
 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาเชือก ที่ 8 จำนวน 1 อัตรา
 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาดูน ที่ 10 จำนวน 1 อัตรา
 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอยางสีสุราชที่ 11 จำนวน 1 อัตรา
 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกุดรัง ที่ 12 จำนวน 1 อัตรา
 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอชื่นชม ที่ 13 จำนวน 1 อัตรา
         ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครและเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง จำนวน 3 ฉบับ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ในวัน เวลา ราชการ 
 ณ ที่ว่าการอำเภอถนนบรบือ-พยัคฆภูมิพิสัย ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 ณ ที่ว่าการอำเภอนาดูน ถนนกลางเมือง ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราช ถนนสีสุราช ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
 ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง ถนนแจ้งสนิท ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 ณ ที่ว่าการอำเภอชื่นชม ถนนเชียงยืน – คำใหญ่ ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
        ทั้งนี้ ใบสมัครต้องใช้ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการรับสมัครมอบให้และจะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน เทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หรือจังหวัด ลงนามรับรองข้อความในใบสมัครที่ยื่นทุกฉบับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ แผนกกำลังผล โทรศัพท์หมายเลข 043 777 323
..........................
ชมพูนุช  ชัยบุตร /ส.ปชส.มหาสารคาม /ข่าว

จำนวนคนอ่าน 540 คน จำนวนคนโหวต 0 คน