1     2     3     4  
FONTSIZE
facebook e-mail youtube
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคามรับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

วันที่ 7 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 562 คน)

                    นายเสรี ถวิลอนุสรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1753 สังกัดกลุ่มงานการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ส.ป.ก.มหาสารคาม) ได้ว่างลงเนื่องจากย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งอื่น ส.ป.ก.มหาสารคาม จึงแจ้งเวียนมายังข้าราชการของแต่ละหน่วยงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม หรือผู้สนใจจะย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งดังกล่าว โดยติดต่อโดยตรงได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.มหาสารคาม อาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม หรือ โทร.043-777645 ……………….ศิรินทรา แก้วบุญเรือง/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 563 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่