นักศึกษา ม.ราชภัฏมหาสารคาม แสดงผลงานสร้างสรรค์ ผ่านโครงการวิพิธทัศนา นาฏศิลป์พื้นเมืองสู่วัฒนธรรมหมอลำอีสาน (17/01/2560) / ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระดับจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศ (17/01/2560) / จังหวัดมหาสารคาม เดินหน้าจัด “ตลาดข้าวประชารัฐ” ครั้งที่ 3 สร้างสีสันสนุกสนานกระตุ้นยอดขาย โดยตลาดข้าวประชารัฐ 2 ครั้งที่ผ่านมา สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 3 ล้านบาท และช่วยเชื่อมโยงธุรกิจค้าขายข้าวให้กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง (17/01/2560) / จังหวัดมหาสารคาม จัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) จำนวน 139 รูป เป็นเวลา 9 วัน (17/01/2560) / คณะครุศาสตร์ มหาวิทาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานวันครู ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (16/01/2560) / กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม นำของขวัญ และอาวุธยุทโธปกรณ์ สนับสนุนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน (14/01/2560) / ทุกภาคส่วน พร้อมใจมอบเงินสดและสิ่งของ ในวันร่วมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ตลอด 10 วัน 10 คืน (14/01/2560) / กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ม.มหาสารคาม จัดค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ให้กับนักเรียน นิสิต และบุคลากร ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่เพลิดเพลิน และหลากหลาย (14/01/2560) / เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดศูนย์ "คนมหาสารคาม รวมใจ ช่วยชาวใต้" รับบริจาคของใช้จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สมทบช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัย (14/01/2560) / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เน้นความสามัคคี ฝึกฝนความเสียสละ ความอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย (14/01/2560) / 
FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดมหาสารคามขอเชิญร่วมงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2556

วันที่ 26 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 913 คน)

จังหวัดมหาสารคามขอเชิญร่วมงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 19) ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2556
                              นายอำนาจ พวงสำลี นายอำเภอวาปีปทุม เปิดเผยว่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 19) ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ภายในงานจะมีการประกวดขบวนแห่ ขวัญใจกลองยาว และการประกวดกลองยาว โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดได้ที่ สำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอวาปีปทุม , ท้องถิ่นอำเภอวาปีปทุม ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 – 9 ธันวาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) และยังมีการออกร้าน พิธีเปิดแสง สี เสียง หมอลำดนตรีคณะระเบียบวาทศิลป์ หมอลำดนตรีคณะมนต์แคนแก่นคูณ
                                 จังหวัดมหาสารคามจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ............................ศิรินทรา แก้วบุญเรือง/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 914 คน จำนวนคนโหวต 37 คน

  จำนวนคนโหวต 37 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
3%
  ให้ 2 คะแนน
 
5%
  ให้ 3 คะแนน
 
8%
  ให้ 4 คะแนน
 
14%
  ให้ 5 คะแนน
 
70%
 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่