1     2  
กฟภ.มอบถังบรรจุน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งคุกคามขาดน้ำอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม (28/04/2559) / เยาวชนจังหวัดมหาสารคาม เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล #6 (28/04/2559)  / จ.มหาสารคาม ยกย่องเยาวชนซื่อสัตย์เก็บเงินได้ 21,000 บาท ส่งคืนเจ้าของ (28/04/2559) / กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนา”ธุรกิจเพลงไทยกับลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัล” ที่มหาสารคาม (28/04/2559)  / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (28/04/2559)  / ปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่มหาสารคาม 18-24 เม.ย.มีฝนตกเล็ก และฝนหนักบางแห่ง (28/04/2559)  / จังหวัดมหาสารคาม สร้าง สัญลักษณ์ รับรองมาตรฐานสินค้าคุณภาพ (28/04/2559)  / เทศบาลเมืองมหาสารคาม คว้ารางวัลองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (28/04/2559)  / จังหวัดมหาสารคามจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดเรียงความ เพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีในสังคม (27/04/2559) / มหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ เสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างนายจ้าง - ลูกจ้าง (26/04/2559) / 
FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามสอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า “Mahasarakham Festival:2013”

วันที่ 8 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 144 คน)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามสอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า "Mahasarakham Festival:2013” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2556 รวม 6 วัน ณ JJ.Mall จตุจักร กรุงเทพมหานคร
                                       นางสาวจิรานุช คันธสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามสอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า "Mahasarakham Festival:2013” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2556 รวม 6 วัน ณ JJ.Mall จตุจักร กรุงเทพมหานคร กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ในระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.process.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-711073 ในวันและเวลาราชการ ...............................ศิรินทรา แก้วบุญเรือง/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 145 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่