จ.มหาสารคาม ทำ MOU เกษตรกรโครงการ 9101 ที่ประสบอุทกภัย เพื่อฟื้นฟูอาชีพภายหลังน้ำลด งบประมาณสนับสนุน กว่า 182 ล้านบาท (24/11/2560)  / ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ จังหวัดมหาสารคาม รายงานสถานการณ์อุทกภัย ระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง สถานการณ์คลี่คลายแล้วหลายพื้นที่ (24/11/2560)  / ศูนย์ดำรงธรรม-กอ.รมน.จ.มหาสารคาม โชว์ผลงาน 3 วัน ช่วยชาวบ้านได้รถยนต์คืน หลังจากจำนำไว้กับนายทุนแล้วถูกแอบส่งไปจำนำต่อต่างพื้นที่และบ่ายเบี่ยงให้ไถ่ถอนคืน (24/11/2560) / มหาสารคาม เตรียมจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ‘61 เน้น ท่องเที่ยววิถีไทย (24/11/2560) / จ.มหาสารคาม เชิญชวนประชาชนร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต 26 พ.ย.60 สร้างความตระหนัก รู้จักดูแลสุขภาพห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศไทย (23/11/2560)  / จ.หาสารคาม จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว ส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชน มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง (22/11/2560)  / จ.มหาสารคาม จัดโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมนำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม (22/11/2560) / จ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเข้มและประชาสัมพันธ์ ร้านธงฟ้าประชารัฐจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมการค้าภายในอย่างเคร่งครัด (22/11/2560)  / มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานการศึกษาต่อเนื่อง ให้แก่นิสิต ม.มหาสารคาม รวม 3 ราย และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 1 ราย (21/11/2560) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี ระหว่างภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ในโครงการสภากาแฟ ภายใต้แนวคิดอาหารวิถีอีสาน และกิจกรรม“สภาข้าวจี่ ณ สารคาม” (21/11/2560) / 
FONTSIZE

ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมหาสารคาม อนุมัติโครงการที่ขอแล้วกว่า 1,300 โครงการ

วันที่ 17 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 472 คน)
ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

                 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ได้อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนแล้ว 1,392 โครงการ เป็นเงินกว่า 48 ล้านบาท ขณะที่มีสตรีจังหวัดมหาสารคาม สมัครเป็นสมาชิกแล้ว กว่าร้อยละ 41
                 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน ที่ให้สมาชิกเขียนโครงการได้กู้ยืม ร้อยละ 80 และเงินอุดหนุน อีกร้อยละ 20 เบื้องต้นคณะกรรมการฝ่านกลั่นกรองโครงการ ได้ทำการตรวจสอบเอกสารโครงการ รายละเอียดวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน ก่อนจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งขณะนี้ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนแล้ว จำนวน 1,392 โครงการ เป็นเงิน 48,314,462 บาท โดยเป็นโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1,306 โครงการ เป็นเงิน 44,856,512 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 86 โครงการ เป็นเงิน 3,457,950 บาท
                ทั้งนี้โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ที่สมาชิกได้เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ นั้น จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย กรรมและบริการ คหกรรม หัตถกรรมและศิลปกรรม และสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนจะต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 2 ปี สำหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม นั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 มีสตรีที่อายุ 15 ปีขึ้นไป สมัครเป็นสมาชิกแล้ว 165,335 คน จากจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด 395,288 คน คิดเป็นร้อยละ 41.82 ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือการย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างจังหวัด
 
 
 ................ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 473 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่