จ.มหาสารคาม ปลูกหญ้าแฝก 4 แสนกล้า ป้องกันดินพังทลาย ริมฝั่งแก่งเลิงจาน (28/06/2560) / อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (27/06/2560) / สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ใช้กีฬาและนันทนาการ สร้างความสมานฉันท์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน สอนใช้ผ้าขาวม้าผืนเดียวออกกำลังกายหัวจรดเท้า (27/06/2560) / จ.มหาสารคาม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” และเผาทำลาย กัญชา, พืชกระท่อม (26/06/2560) / นายอำเภอเมืองมหาสารคาม นำมวลชนกำจัดผักตบชวา แบบบูรณาการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส นำไปใช้ทำปุ๋ยหมัก (26/06/2560) / จ.มหาสารคาม ประกวดมิสซูปร้าเนชั่นแนล 2017 รอบแรก (23/06/2560) / อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม มอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน ช่วยส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร (23/06/2560) / ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีปัดรังควาน ในงานบุญซำฮะ (23/06/2560) / มหาสารคาม ประกวดผ้าไหมและนักออกแบบผ้าไหมสู่ระดับสากล (23/06/2560) / อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขับเคลื่อนงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยใช้รูปแบบประชารัฐ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและอุทกภัยอย่างยั่งยืน (22/06/2560) / 
FONTSIZE
จ.มหาสารคาม ปลูกหญ้าแฝก 4 แสนกล้า ป้องกันดินพังทลาย ริมฝั่งแก่งเลิงจาน (28/06/2560) / อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (27/06/2560) / สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ใช้กีฬาและนันทนาการ สร้างความสมานฉันท์ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน สอนใช้ผ้าขาวม้าผืนเดียวออกกำลังกายหัวจรดเท้า (27/06/2560) / จ.มหาสารคาม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” และเผาทำลาย กัญชา, พืชกระท่อม (26/06/2560) / นายอำเภอเมืองมหาสารคาม นำมวลชนกำจัดผักตบชวา แบบบูรณาการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส นำไปใช้ทำปุ๋ยหมัก (26/06/2560) / 
 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่