ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา พัฒนาทักษะด้านอาหาร รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558

วันที่ 24 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 291 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

              สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา พัฒนาทักษะด้านอาหาร และโลจิสติกส์ แก่ครู นักศึกษา ของวิทยาลัยในสังกัดฯ ภาคอีสานรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558
 
              ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพชร พิทยาพละ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ โครงการพัฒนาครู บุคลากรด้านอาหารอินโดจีน สู่อาเซียน และการพัฒนาครู บุคลากร ด้านโลจิสติกส์สู่อาเซี่ยน ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา จัดขึ้น ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555 โดยมี ครู นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ที่เปิดสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคามและจังหวัดมุกดาหาร เข้าอบรม จำนวน 100 คน
                ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาโลจิสติกส์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาหาร อินโดจีน และการจัดการโลจิสติกส์ ตลอดจนเตรียมกำลังคนด้านการบริการอาหารอินโดจีน และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ซึ่ง ปัจจุบันอาเซียนให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากการเห็นชอบให้อาเซียน กำหนดทิศทางการดำเนินงาน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งมีแนวคิดที่สำคัญที่ว่า จะให้อาเซียนกลายเป็นเขตผลิตเดียว ตลาดเดียว หรือ Single marget and production base
                 ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 292 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

     
   
>>>> FM 99.25 MHz
 
« พฤษภาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 38 คน
Number of Lastmonth 592 คน
Total 21,358 คน