:::คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร:::หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน:::
 
« ตุลาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา พัฒนาทักษะด้านอาหาร รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558

วันที่ 24 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 372 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

              สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา พัฒนาทักษะด้านอาหาร และโลจิสติกส์ แก่ครู นักศึกษา ของวิทยาลัยในสังกัดฯ ภาคอีสานรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558
 
              ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพชร พิทยาพละ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ โครงการพัฒนาครู บุคลากรด้านอาหารอินโดจีน สู่อาเซียน และการพัฒนาครู บุคลากร ด้านโลจิสติกส์สู่อาเซี่ยน ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา จัดขึ้น ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555 โดยมี ครู นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ที่เปิดสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคามและจังหวัดมุกดาหาร เข้าอบรม จำนวน 100 คน
                ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาโลจิสติกส์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาหาร อินโดจีน และการจัดการโลจิสติกส์ ตลอดจนเตรียมกำลังคนด้านการบริการอาหารอินโดจีน และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ซึ่ง ปัจจุบันอาเซียนให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากการเห็นชอบให้อาเซียน กำหนดทิศทางการดำเนินงาน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งมีแนวคิดที่สำคัญที่ว่า จะให้อาเซียนกลายเป็นเขตผลิตเดียว ตลาดเดียว หรือ Single marget and production base
                 ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 373 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

     
   
>>>> FM 99.25 MHz
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 4 คน
Number of Lastmonth 451 คน
Total 25,057 คน