ข่าวรอบเมืองมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร จัดประกวดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 15 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 3890 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

                สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานภาพวาดระบายสี เรื่องสั้น เรียงความ และ การกล่าวสุนทรพจน์ ร่วมประกวด ในการจัดกิจกรรมการประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ระดับจังหวัด ประจำปี 2554
              นายธนิตศักดิ์ อุ่นตา วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน เกิดพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติตนในเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตย ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ตลอดจนเป็นการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทางสังคมในการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศด้วยความโปร่งใสในมิติทางวัฒนธรรม ดังนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดประกวดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ในระดับจังหวัด ด้วยการประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในหัวข้อ วัฒนธรรมประชาธิปไตยในความคิดของฉัน และการประกวดการเขียนเรื่องสั้น ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในหัวข้อ วัฒนธรรมประชาธิปไตยสร้างชาติไทยให้มั่นคง ส่วนกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ระดับจังหวัด ได้จัดประกวดการเขียนเรียงความและการกล่าวสุนทรพจน์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
              ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ ต่อไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042 613 684 ในวัน เวลา ราชการ
              ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 3891 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

     
   
>>>> FM 99.25 MHz
 
« ธันวาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 12 คน
Number of Yesterday 13 คน
Number of Lastmonth 1,242 คน
Total 83,904 คน