:::คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร:::หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน:::
 
« พฤศจิกายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
เวลา ๑๘.๔๐น. ที่บริเวณลานวัดศรีสวาสดิ บ้านเหล่าป่าเป้ด ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร เป็นประธานเปิด“หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านเหล่าป่าเป้ด ปี ๒๕๕๙”

วันที่ 17 พ.ค. 2559 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

วันที่ 17 พ.ค.59 ที่ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น โดยมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหารจำนวน 559 กองทุน กองทุน ละ 1 คน คณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัด สื่อมวลชน และพนักงาน สทบ. เข้าร่วมในการประชุมจำนวน 620 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการตามนโยบายของรัฐบาล นางสุนทรี ใจสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ให้ดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศรวม 39,556 กองทุน กองทุน ละไม่เกิน 5 แสนบาทภายใต้งบประมาณ 3 หมื่น 5 พันล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชนโรงงานผลิตปุ๋ยประจำชุมชน การจัดทำแหล่งเก็บน้ำชุมชนและเครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งที่จังหวัดมุกดาหารมีโครงการที่ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จำนวน 198 โครงการ
จำนวนคนอ่าน 240 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

     
   
>>>> FM 99.25 MHz
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 33 คน
Number of Yesterday 14 คน
Number of Lastmonth 487 คน
Total 25,749 คน