:::คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร:::หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน:::
 
« สิงหาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
    1     2     3     4     5     6  
  ๒๓ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามุกดาหาร (23/08/2560)
  ๒๓ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร (23/08/2560)
  ๒๓ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมภูสระดอกบัว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (23/08/2560)
  ๒๓ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๔.๐๐น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนคำพอก - มุกดาหาร บ้านโคกตูม ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร (23/08/2560)
  ๒๓ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร (23/08/2560)
     
  จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ (23/08/2560)
  เลขาธิการ กช.มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กชายรัชตะ แก้วประสิทธิพงศ์ นักเรียนผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (22/08/2560)
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ (21/08/2560)
  รมช.คมนาคมลงพื้นที่ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและการขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ 2 ( มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ) (19/08/2560)
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณามอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (18/08/2560)
     
  จังหวัดมุกดาหาร แจ้งกำหนดการจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (22/08/2560)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (21/08/2560)
  กรมสุขภาพจิตจัดทีมให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ดูแลสุขภาพจิตผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องจนกว่าผู้ประสบภัยที่มีภาวะเครียดและปัญหาสุขภาพจิตจะกลับสู่สภาวะปกติ (16/08/2560)
  จังหวัดมุกดาหาร แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ หมู่ที่ 1 บ้านบาก ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (03/08/2560)
  จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อผลผลิตลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคในตลาดปลายทางให้มากยิ่งขึ้น (03/08/2560)
อ่านข่าวทั้งหมด     
  กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) (15/08/2560)
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM (10/08/2560)
  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (27/07/2560)
  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน ๑ อัตรา (17/07/2560)
  สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (13/07/2560)
อ่านข่าวทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
  สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารบ้านพัก (21/08/2560)
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำมาสคอตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยว (21/08/2560)
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำ Brand ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยว (21/08/2560)
  ศาลจังหวัดมุกดาหาร ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดศาลและสถานที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑๒ หน่วย จำนวน ๒ หลัง (21/08/2560)
  สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน (21/08/2560)
อ่านข่าวทั้งหมด     
 Bike for dad 2015
     
   
>>>> FM 99.25 MHz
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 21 คน
Number of Yesterday 21 คน
Number of Lastmonth 511 คน
Total 23,589 คน