:::คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร:::หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน:::
 
« มีนาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
23 มี.ค. 61 เวลา 09.30 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมภูสระดอกบัว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (23/03/2018)
23 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (23/03/2018)
23 มี.ค. 61 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (23/03/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
22 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุม อ.กพ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องรับรองภูผาเทิบ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (23/03/2018)
22 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุม อ.กพ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องรับรองภูผาเทิบ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (22/03/2018)
22 มี.ค. 61 เวลา 13.00 น. นาย.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ. ให้สัมภาษณ์ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดมุกดาหาร ณ หน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร (22/03/2018)
22 มี.ค. 61 เวลา 10.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายบริเวณตามแนวชายแดน ณ ห้องประชุมภูสระดอกบัว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (22/03/2018)
22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปวส. และ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร (22/03/2018)
22 มี.ค. 61 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการแถลงข่าวการตรวจยึดไม้หวงห้าม (ไม้พะยูง) ตามที่หน่วยงานความมั่นคงได้ตรวจยึดได้ ด้วย ณ สถานีวิทยุสื่อสาร บก.อส.จ.มุกดาหาร บริเวณด้านข้างศาลากลาง (22/03/2018)
22 มี.ค. 61 เวลา 13.00 น. นาย.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จัดแถลงข่าวเรื่อง ยึดเครื่อง EDC โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” เพิกถอนสิทธิจากการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ยึดคืนเครื่อง EDC ส่งคืนกรมบัญชีกลาง ณ หน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร (22/03/2018)
22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการออกตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและ ราบปรามยาเสพติด ประจำปี2561 ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (22/03/2018)
22 มี.ค.61เวลา09.30น.นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีชุมนุมของ อปพร. เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2561 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (22/03/2018)
21 มี.ค. 61 เวลา 16.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งมุกดาหารฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (21/03/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
21 มี.ค. 61 เวลา 10.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off Smart kids 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (21/03/2018)
21 มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.มุกดาหาร ณ โรงเรียนบ้านสานแว้ อ.ดงหลวง (21/03/2018)
21 มี.ค. 61 เวลา 08.30 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ (21/03/2018)
20 มี.ค. 61 เวลา 17.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการท่องเที่ยวสนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP มหกรรม "SHOP สนุก สุขใจ" ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม (21/03/2018)
20 มี.ค. 61 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสุคนธสังฆวิสุทธิ์ (หนูพิน อนงฺคโณ) อดีตเจ้าอาวาส วัดบุปผารามบ้านน้ำบ่อ ณ บริเวณวัดบุปผารามบ้านน้ำบ่อ ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร (20/03/2018)
20 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการเมืองสมุนไพร Herbal City ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (20/03/2018)
20 มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร ให้การต้อนรับ พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2/ผอ.กอ.รมน.ภาค 2 และคณะ ณ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง และศาลาการเปรียญ วัดวัมวิกาวาส บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (20/03/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ถัดไป>>
     
   
>>>> FM 99.25 MHz
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 22 คน
Number of Yesterday 34 คน
Number of Lastmonth 577 คน
Total 28,508 คน