:::คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร:::หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน:::
 
« กันยายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
18 ก.ย. 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด (18/09/2018)
18 ก.ย. 2561 เวลา 09.30 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 (18/09/2018)
17 ก.ย. 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561 (17/09/2018)
17 ส.ค. 2561 เวลา 10.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2561 (17/09/2018)
วันที่ 13 ก.ย 2561 เวลา 10.00 น.นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและถอดบทเรียนความสำเร็จในระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 (13/09/2018)
12 ก.ย 2561 เวลา 10.30 น.ดร.ไพทูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขงจังหวัด มุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561 (12/09/2018)
12 ก.ย 2561 เวลา 10.00 น.ดร.ไพทูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561 (12/09/2018)
11 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 8/2561 (11/09/2018)
วันที่ 11 กันยายน เวลา 13.30 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2 / 2561 (11/09/2018)
11 กันยายน เวลา 10.30 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ 36 ปี ครั้งที่ 2 / 2561 (11/09/2018)
11 ก.ย 2561 เวลา 13.30 น.ดร.ไพทูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการ ประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 (11/09/2018)
11 ก.ย 2561 เวลา 09.30 น.นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2560 (11/09/2018)
7 กันยายน 2561 เวลา 09.09 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินนรี) อดีตเจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก (07/09/2018)
6 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมห้องรับรองภูผาเทิบ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมส่วนราชการเจ้าภาพหลัก ที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 36 ปี (06/09/2018)
6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 36 ปี (06/09/2018)
วันที่ 5 ก.ย 2561 เวลา 13.30 น.ดร.ไพทูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งภาครัฐประจำจังหวัดมุกดาหาร (คอจ.) ครั้งที่ 4/2561 (05/09/2018)
5 ก.ย 2561 เวลา 06.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ออกรายการสดทางวิทยุ ในรายการ "ผู้ว่าฯพบประชาชน" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ในระบบ FM 99.25 MHz. และระบบ AM 549 KHz. (05/09/2018)
วันที่ 5 ก.ย.2561 เวลา 09.30 น. ดร.ไพทูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหารมอบหมายนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2561 เพื่อพิจารณาผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม (05/09/2018)
4 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (04/09/2018)
4 ก.ย.2561 เวลา 09.30 น. ดร.ไพทูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2561 (04/09/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ถัดไป>>
     
   
>>>> FM 99.25 MHz
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 4 คน
Number of Lastmonth 301 คน
Total 31,437 คน