:::คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร:::หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน:::
 
« สิงหาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
๒๑ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูให้มีสมรรถนะในการคัดกรองค้นหาและบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร (21 ส.ค. 2560)
๒๑ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่พบปะ/รับทราบปัญหาของประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (21 ส.ค. 2560)
๒๑ ส.ค ๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น นายรณรงค์ นครจินดา รอง ผวจ.มห. เป็นประธานทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร (21 ส.ค. 2560)
20 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE Dancercise ประจำประจำปี 2560 (20 ส.ค. 2560)
๑๘ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๔.๓๕ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร (18 ส.ค. 2560)
๑๘ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องรับรองภูผาเทิบ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (18 ส.ค. 2560)
๑๗ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย กับพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด (18 ส.ค. 2560)
๑๘ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน หมู่บ้าน อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอดอนตาล (18 ส.ค. 2560)
๑๘ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานนำอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหารออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านบาก หมู่ที่ ๑ ต.คำบก อ.คำชะอี (18 ส.ค. 2560)
อ่าน 4 ครั้ง
๑๘ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมพบปะนักเรียนตามโครงการผู้ว่าฯ พาเยี่ยมสถานศึกษายามเช้า เพื่อแนะนำให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชน ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง (18 ส.ค. 2560)
๑๘ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๖.๑๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ริมเขื่อนแม่น้ำโขง หน้าวัดศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร (18 ส.ค. 2560)
๑๗ ส.ค. เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ (การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ, การเตือนภัยเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่, โครงการ National e-Payment, และการส่งเสริม Start Up) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา (17 ส.ค. 2560)
๑๗ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (17 ส.ค. 2560)
๑๗ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร (17 ส.ค. 2560)
๑๗ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (17 ส.ค. 2560)
๑๗ ส.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) ผู้ตรวจราชการกระทรวงและจเรตำรวจ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัด (17 ส.ค. 2560)
๑๗ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมหารือข้อราชการกับนางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๑ และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องรับรองภูผาเทิบ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด (17 ส.ค. 2560)
๑๖ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร (16 ส.ค. 2560)
๑๖ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมมอบของว่าง/น้ำดื่ม และส่งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารออกเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (16 ส.ค. 2560)
๑๖ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (16 ส.ค. 2560)
อ่าน 3 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ถัดไป>>
     
   
>>>> FM 99.25 MHz
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 20 คน
Number of Yesterday 5 คน
Number of Lastmonth 457 คน
Total 23,535 คน