หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
๒๔ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (24 มี.ค. 2560)
๒๔ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ออกพบปะสถานประกอบการตามโครงการผู้ว่าฯ เยี่ยมสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท สุวรรณปัฏนะ รับเบอร์ จำกัด ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร (24 มี.ค. 2560)
๒๔ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศอ.ปส.จ.มห.) ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (24 มี.ค. 2560)
๒๔ มี.ค.๖๐ นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี ร่วมกับ สภ.คำชะอี เดินรณรงค์โครงการถนนปลอดภัย-ถนนสีขาว และโครงการตำรวจภูธรภาค ๔ ห่วงใยเตือนภัยจราจร พร้อมแจกหมวกนิรภัยแก่ประชาชน (24 มี.ค. 2560)
๒๔ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (24 มี.ค. 2560)
๒๔ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๖.๑๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ริมเขื่อนแม่น้ำโขง หน้าวัดศรีบุญเรือง (24 มี.ค. 2560)
๒๓ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมรองผวจ. ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุม ๒๐๓ (23 มี.ค. 2560)
๒๓ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องรับรองพิเศษ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (23 มี.ค. 2560)
อ่าน 2 ครั้ง
๒๓ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ให้สัมภาษณ์การถ่ายทำสารคดี "ศูนย์ดำรงธรรม ที่พึ่งของประชาชน" เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ช่อง MONO29 ในรายการ Good Morning Thailand ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (23 มี.ค. 2560)
๒๓ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธาน ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล (23 มี.ค. 2560)
๒๓ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร (23 มี.ค. 2560)
๒๓ มี.ค ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร (23 มี.ค. 2560)
๒๓ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ร่วมถ่ายทำสารคดี "ศูนย์ดำรงธรรม ที่พึ่งของประชาชน" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง MONO๒๙ ในรายการ Good morning Thailand ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ข้างห้องปฏิบัติราชการ (23 มี.ค. 2560)
๒๓ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในงานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างมหาเจดีย์ ๕ บูรพาจารย์ ณ ที่พักสงฆ์บูรพาจารย์ (ภูน้อยบ้านคำฮี) บ้านบัวระภาเหนือ หมู่ ๗-๑๒ ต.โพนทราย อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร (23 มี.ค. 2560)
๒๓ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมรองผวจ. ร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่อำเภอดอนตาล ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา (23 มี.ค. 2560)
๒๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน "พืชผักบางทรายน้อย หว้านใหญ่" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ (22 มี.ค. 2560)
๒๒ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๓๐ น. นายรณรงค์ นครจินดา รอง ผวจ.มุกดาหาร ออกติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ณ ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่และอำเภอดงหลวง ตามลำดับ (22 มี.ค. 2560)
๒๒ มีนาคม ๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพโครงการ "กศน.สร้างสุข ปั่นสนุกสร้างสรรค์" ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (22 มี.ค. 2560)
๒๒ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดมุกดาหาร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (22 มี.ค. 2560)
๒๒ มี.ค. ๖๐ พล.ต.สัจจา สุขสุเมฆ ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน.(๑) และคณะ ได้มาติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ของ กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (22 มี.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ถัดไป>>
     
   
>>>> FM 99.25 MHz
 
« มีนาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 44 คน
Number of Yesterday 39 คน
Number of Lastmonth 794 คน
Total 19,709 คน