หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดการประกวดมิสแกรนด์มุกดาหาร ๒๐๑๗ ณ เวทีประกวดห้องริเวอร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (29 เม.ย. 2560)
๒๘ เม.ย. ๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (28 เม.ย. 2560)
๒๗ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๔.๑๕ น. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดงาน "OTOP ช็อป ชิม สนุก และเจรจาจับคู่ธุรกิจ" ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ (ตลาดนัดติดแอร์) ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพฯ (27 เม.ย. 2560)
๒๗ เม.ย. ๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ออกพบปะสถานประกอบการตามโครงการผู้ว่าฯ เยี่ยมสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ บริษัท พรประเสริฐ โมโตเมท จำกัด ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร (27 เม.ย. 2560)
๒๗ เม.ย. ๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.นางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปิด การอบรมโครงการ พัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย"หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ" รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร (27 เม.ย. 2560)
๒๗ เม.ย. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร (27 เม.ย. 2560)
๒๗ เม.ย. ๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (27 เม.ย. 2560)
๒๗ เม.ย. ๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมรองผวจ. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (27 เม.ย. 2560)
๒๖ เม.ย. ๑๔.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมประชุมกับคณะจากสำนักงบประมาณในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (26 เม.ย. 2560)
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มห. รอง ผบ.อส.จ.มห. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กองร้อย อส.จ.มห. ที่ ๑ (26 เม.ย. 2560)
๒๖ เม.ย. ๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ออกหน่วยบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย (26 เม.ย. 2560)
๒๖ เม.ย. ๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร (กอ.รมน.จว.มห.) ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (26 เม.ย. 2560)
๒๖ เม.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศอ.ปส.จ.มห.) ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (26 เม.ย. 2560)
๒๖ เม.ย. ๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เหล่าสาวงามที่เข้าประกวดเข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารโดยจะดำเนินการตัดสินการประกวด รอบชิงชนะเลิศ ในคืนวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๐ ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมืองมุกดาหาร (26 เม.ย. 2560)
๒๕ เม.ย.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกรณีราษฎรจังหวัดมุกดาหาร ขอให้ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านด่านยาว-นาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ข้างห้องปฏิบัติราชการรอง ผวจ. (25 เม.ย. 2560)
๒๕ เม.ย. ๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่สำรวจน้ำในลำห้วยบางทรายเนื่องจากมีสีเขียวผิดปกติ ณ พื้นที่บ้านแก้ง ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร (25 เม.ย. 2560)
๒๕ เม.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะส่วน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี (25 เม.ย. 2560)
๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (25 เม.ย. 2560)
๒๔ เม.ย. ๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดมุกดาหาร (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (24 เม.ย. 2560)
๒๔ เม.ย. ๑๓.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาเปิดตัวสินเชื่อ SMEs Transformation Loan และกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ "เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย" ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ (24 เม.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ถัดไป>>
     
   
>>>> FM 99.25 MHz
 
« เมษายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 9 คน
Number of Yesterday 30 คน
Number of Lastmonth 818 คน
Total 20,745 คน