:::คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร:::หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน:::
 
« มิถุนายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร

ภาพกิจกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
๒๘ มิ.ย. เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร (ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร) เป็นประธานการประชุมส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด (28 มิ.ย. 2560)
๒๘ มิ.ย. เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร และเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการ SPOC ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (28 มิ.ย. 2560)
๒๘ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด (28 มิ.ย. 2560)
๒๘ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรยุวกาชาด นักศึกษา กศน.อ.คำชะอี (28 มิ.ย. 2560)
๒๘ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดสัมมนาโครงการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมฯ ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร (28 มิ.ย. 2560)
๒๘ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ออกรายการสด ผู้ว่าฯ พบประชาชน ทาง สวท.มุกดาหาร FM ๙๙.๒๕ MHz และ AM ๕๔๙ MHz (28 มิ.ย. 2560)
๒๘ มิ.ย .เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มงานความมั่นคง จ.มห. นำสมาชิก อส. ร้อย อส.จ.มห.ที่ ๑ ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมาย และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ บริเวณตามแนวแม่น้ำโขง (28 มิ.ย. 2560)
๒๘ มิ.ย. เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัด (28 มิ.ย. 2560)
๒๘ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด (28 มิ.ย. 2560)
๒๘ มิ.ย.๖๐ เวลา 09.00 น. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จว.ม.ห. พ.อ.สุดใจ แพงพรมมา สัสดีจังหวัด ม.ห. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบรรยายสรุปการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการข่าวสารของ กอ.รมน.จว.ม.ห. ณ ห้องประชุมโยธาธิการและผังเมือง (28 มิ.ย. 2560)
๒๘ มิ.ย. เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ให้สัมภาษณ์ รายการ "ทันข่าวเช้า Good Morning Thailand" สถานีโทรทัศน์ ช่อง MONO ๒๙ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าการจังหวัด (28 มิ.ย. 2560)
๒๘ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดมุกดาหาร (ก.ท.จ. ) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร (28 มิ.ย. 2560)
๒๘ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (28 มิ.ย. 2560)
๒๗ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดมุกดาหาร (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (27 มิ.ย. 2560)
๒๗ มิ.ย. เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ ๒ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด (27 มิ.ย. 2560)
๒๗ มิ.ย. เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด (27 มิ.ย. 2560)
๒๗ มิ.ย. เวลา ๐๗.๓๐ น. นางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นำคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมการประชุมเหล่ากาชาด ภาค ๗ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (27 มิ.ย. 2560)
๒๗ มิ.ย. เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ "ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์" (27 มิ.ย. 2560)
๒๗ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด และชมรม To Be Number One ระดับเพชร ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร ณ บริษัทสหเรือง อ.เมืองฯ (27 มิ.ย. 2560)
จังหวัดมุกดาหารได้รับรางวัลเกียรติคุณด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มีผลงานระดับดีเด่น ปี ๒๕๖๐ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (27 มิ.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ถัดไป>>
     
   
>>>> FM 99.25 MHz
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 33 คน
Number of Lastmonth 706 คน
Total 22,297 คน