เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/04/2561)
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/02/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายคัทเอาท์ โครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/02/2561)
ประกาศผู็ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (19/12/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (19/12/2560)
อ่านทั้งหมด     
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19/03/2561)
  สำนักงานกศน. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำปหน่ง ยารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (09/03/2561)
  สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลางเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (23/02/2561)
  รับสมัครบุคคลเพือแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก (19/02/2561)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา (20/11/2560)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก มีความประสงค์ จะรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตตรา (20/11/2560)
อ่านทั้งหมด     

 ข่าวภูมิภาคตะวันออก
 เกาะประเด็น
 ภัยหนาว
 สาระน่ารู้
 กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
 ธรรมเพื่อชีวิต
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า