เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

  จังหวัดนครนายก ประกาศ!!!สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครนายก กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสีเหลือง งบประมาณจังหวัดปี ๒๕๖๐ (03/08/2560)
ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ ในเส้นทางสายศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี - ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร (30/06/2560)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) มีความประสงค์ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ และถนนป่าไม้คอนกรีต (30/06/2560)
  สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก มีความประสงค์ในการจำหน่ายครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน ยี่ห้อ ISUZU (29/06/2560)
  กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีชำเพาะกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี (29/06/2560)
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (22/06/2560)
อ่านทั้งหมด     
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา (20/11/2560)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก มีความประสงค์ จะรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตตรา (20/11/2560)
  ประกาศ!!! รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (01/08/2560)
  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครงานพนักงานขับรถยนต์ (12/09/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์ ในอัตราจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา (06/09/2559)
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (02/09/2559)
อ่านทั้งหมด     

 ข่าวภูมิภาคตะวันออก
 เกาะประเด็น
 ภัยหนาว
 สาระน่ารู้
 กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
 ธรรมเพื่อชีวิต
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า