เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายคัทเอาท์ โครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/02/2561)
ประกาศผู็ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/01/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (19/12/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (19/12/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (19/12/2560)
  จังหวัดนครนายก ประกาศ!!!สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครนายก กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสีเหลือง งบประมาณจังหวัดปี ๒๕๖๐ (03/08/2560)
อ่านทั้งหมด     
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา (20/11/2560)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก มีความประสงค์ จะรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตตรา (20/11/2560)
  ประกาศ!!! รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (01/08/2560)
  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครงานพนักงานขับรถยนต์ (12/09/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์ ในอัตราจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา (06/09/2559)
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (02/09/2559)
อ่านทั้งหมด     

 ข่าวภูมิภาคตะวันออก
 เกาะประเด็น
 ภัยหนาว
 สาระน่ารู้
 กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
 ธรรมเพื่อชีวิต
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า