เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่รายงานพิเศษ โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/08/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว ความยาวไม่เกิน 1-2 นาที จำนวน 5 ตอดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/08/2561)
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสถุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/08/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/08/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/08/2561)
อ่านทั้งหมด     
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มคริงสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 (09/07/2561)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19/03/2561)
  สำนักงานกศน. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำปหน่ง ยารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (09/03/2561)
  สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลางเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (23/02/2561)
  รับสมัครบุคคลเพือแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก (19/02/2561)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา (20/11/2560)
อ่านทั้งหมด     

 ข่าวภูมิภาคตะวันออก
 เกาะประเด็น
 ภัยหนาว
 สาระน่ารู้
 กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
 ธรรมเพื่อชีวิต
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า