เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

ประกาศผู้ชนะกสรเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการของส่วนราชการ เพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ปีงบประมาณ 2562 (11/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการของส่วนราชการ เพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 (11/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการของส่วนราชการ เพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2562 (11/10/2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/10/2561)
ราคากลางจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (01/10/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/09/2561)
อ่านทั้งหมด     
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มคริงสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 (09/07/2561)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19/03/2561)
  สำนักงานกศน. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำปหน่ง ยารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (09/03/2561)
  สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลางเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (23/02/2561)
  รับสมัครบุคคลเพือแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก (19/02/2561)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา (20/11/2560)
อ่านทั้งหมด     

 ข่าวภูมิภาคตะวันออก
 เกาะประเด็น
 ภัยหนาว
 สาระน่ารู้
 กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
 ธรรมเพื่อชีวิต
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า