เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง (13/06/2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (06/06/2561)
  ประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท โครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/05/2561)
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/04/2561)
อ่านทั้งหมด     
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19/03/2561)
  สำนักงานกศน. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำปหน่ง ยารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (09/03/2561)
  สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลางเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (23/02/2561)
  รับสมัครบุคคลเพือแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก (19/02/2561)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา (20/11/2560)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก มีความประสงค์ จะรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตตรา (20/11/2560)
อ่านทั้งหมด     

 ข่าวภูมิภาคตะวันออก
 เกาะประเด็น
 ภัยหนาว
 สาระน่ารู้
 กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
 ธรรมเพื่อชีวิต
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า