จ.นครพนม บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนอำเภอศรีสงคราม (20/02/2562)
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ และ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (18/02/2562)
ผู้ตรวจฯกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่นครพนมติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (14/02/2562)
พลังศรัทธานับแสน ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ปี 2562 (12/02/2562)
กกต.นครพม เปิดเวทีสร้างความสมานฉันท์ แจงระเบียบ กฎหมายการเลือกตั้งว่าที่ ส.ส.และผู้ช่วยหาเสียง (11/02/2562)
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ครบรอบ 65 ปี ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม ที่ 1 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (11/02/2562)
อบจ.นครพนม ประกาศปรับปรุงกระบวนงาน การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการในกระบวนงานของ อบจ.นครพนม (11/02/2562)
จังหวัดนครพนม แจ้งเตือนผู้ประกอบการค้าให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ (11/02/2562)
ชมรมแม่บ้านกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ร่วมกับชมรมแม่บ้านทหารบกที่ 210 และชมรมผู้สูงวัยบ้านพระยอดเมืองขวาง จัดพิธีบวงสรวงศาลปู่และอนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวาง รำลึกความดีและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน (10/02/2562)
ผู้ว่าฯนครพนม ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เตรียมอัญเชิญร่วมพิธีบรมราชาภิเษก (10/02/2562)
รองนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานที่นครพนม (08/02/2562)
จ.นครพนม วางแนวทางขับเคลื่อนงานควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 62 (07/02/2562)
จ.นครพนม สร้างจุดเช็คอินสวยๆริมฝั่งโขง พร้อมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ดึงดูดนักท่องเที่ยว (06/02/2562)
จ.นครพนม นำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ออกให้บริการเกษตรกรอำเภอวังยาง (06/02/2562)
นครพนม บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังป้องกันฝุ่นละออง (04/02/2562)
อ่านทั้งหมด     

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว (11/02/2562)
ไทยเบฟ..นำคาราวานผ้าห่ม มอบความอบอุ่นให้ชาวนครพนม 12,000 ผืน (05/11/2561)
รพ.บ้านแพง ประกาศขายทอดตลาดวัสดุฯ ที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านพัก รวม 32 รายการ โดยวิธีประมูลปากเปล่า ในวันที 6 พฤศจิกายน 2561 (25/10/2561)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,288,000.-บาท (04/12/2560)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 29 รายการ (30/11/2560 11:27:20)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 4,288,000.-บาท (29/11/2560 14:59:28)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันเชิงลาดคันทางจักรยานริมแม่น้ำโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/10/2560)
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักทำการ คสล. 2 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/09/2560 11:41:07)
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีตำรวจ โครงการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจ(ทดแทน)ของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ แห่ง (24/08/2560 14:36:12)
เทศบาลตำบลปลาปาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๑๒-๐๐๐๓ ถนนแสนสุริวงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/08/2560 14:01:33)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาซื้อประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุงานโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/08/2560 13:32:05)
เทศบาลตำบลท่าอุเทน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/08/2560 09:38:16)
กรมป่าไม้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม คสล ๒ ชั้น และสิ่งประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/08/2560 16:03:08)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาจ้างประมูลจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/08/2560 15:17:18)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเชื่อมโยง พระธาตุประจำวันเกิด ๗ พระธาตุจังหวัดนครพนม กิจกรรมการฝึกอบรมปรับปรุง เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า (22/08/2560 14:56:36)
อ่านทั้งหมด     

 
 
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5  

    1     2     3     4     5     6     7