หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
ข่าวนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน โคราช จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 8 ปี พร้อมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง กับ งาน ช่าง

วันที่ 18 ม.ค. 2556 )
 
 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน โคราช จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 8 ปี พร้อมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง กับ งาน ช่าง
 
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา นายอุกริช พึงโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครบรอบ 8 ปี วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมและแสดงผลงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาอาเซียน ในปี 2558 สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงกับงานช่าง งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ตลาดนัดการเรียนรู้ การจำหน่ายสินค้า โอทอป และผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทั้ง 4 วิทยาเขต เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจาก คณะครู อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมงานกว่า 1 พันคน
 
จำนวนคนอ่าน 526 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่