หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
โคราชหลวงพ่อคูณมอบผ้าไตรจีวรถวายพุทธบูชาพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา

วันที่ 30 ม.ค. 2556 )
 
 
 
โคราชหลวงพ่อคูณมอบผ้าไตรจีวรถวายพุทธบูชาพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา

วันนี้ (30 ม.ค. 56) เวลา 12.00 น. พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพักรักษาอาการอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้มีเมตตามอบผ้าไตรจีวร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสักการะแด่พระบรมเกศาธาตุ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งแระเทศไทย ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานธรรม หน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โดยมีนางแก้วเก้า เผอิญโชค กรรมการที่ปรึกษาสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และนายศุภาชัย ไพจิตร เลขาธิการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรจีวรของหลวงพ่อคูณจากห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ไปถวายหน้ามณฑปประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุ ณ ลานธรรม หน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ทางคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จะอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา ประดิษฐานมณฑป ณ ลานธรรม หน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมาได้สักการะ และร่วมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาทุกวันในเวลา 18.00 น.
 
 
จำนวนคนอ่าน 168 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่