หนังสือพิมพ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ อัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. – 6 ก.พ. 56

วันที่ 30 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 186 คน)

                นางอาฒยา ทองเฟื่อง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้รับแจ้งจาก พระมหากมล ถาโร ดร. ประธานสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ว่า สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ อัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. – 6     ก.พ. 56
              โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ในอุปถัมภ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้รับพระเมตตาจากองค์พระสังฆนายก สยามวงศ์นิกาย ฝ่ายมัลตวะ แห่งวัดบุปผาราม กรุงแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ให้อัญเชิญ องค์พระบรมเกศาธาตุ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากศรีลังกา มาสู่ราชอาณาจักรไทย เป็นครั้งแรก เพื่อฉลองในโอกาส 26 พุทธศตวรรษ และฉลองครบรอบ 260 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา ไทย – ศรีลังกา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งได้ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีกลางท้องสนามหลวง ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถึง 6 มกราคม 2556
              ทาง คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนด อัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า จากประเทศศรีลังกา มาจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2556 โดยประดิษฐาน ณ มณฑป ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา
              จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ร่วมสักการะเจริญพุทธานุสติ เป็นมหากุศลใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 089-8881292 และ 089-2049115.
 
                                    *********************************
อาฒยา ทองเฟื่อง/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 187 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่