หนังสือพิมพ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมประกวดบทความในหัวข้อ “รวมพลังข้าราชการไทยสู้ภัยคอร์รัปชัน”

วันที่ 7 ก.พ. 2556 )
 

         เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากนายพิเชฐ พุ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ว่าสำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดประกวดบทความเพื่อการรรรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2556 ในหัวข้อ "รวมพลังข้าราชการไทยสู้ภัยคอร์รัปชัน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรับมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการรวมพลังเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  คุณสมบัติผู้ส่งบทความเข้าประกวด

    - เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช.

รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

             ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดบทความ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์ 02-2807968 และ 02-2828712 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nacc.go.th

……………………………………….

อาฒยา ทองเฟื่อง/ข่าว

 

จำนวนคนอ่าน 143 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่