หนังสือพิมพ์

 

ข่าวประกวดราคา
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 ก.พ. 2556 )
 
     ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมอุปกรณ์สำหรับ กศน.ตำบล ลงวันที่ 11 ก.พ. 2556 เนื่องจาก มีผู้มายื่นซองสอบราคาเพียงรายเดียว สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา จึงยกเลิกประกาศดังกล่าว
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ/งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ถนนสืบศิริ อ.เมือง น.ม. โทร. 044-243350, 044-251039 ในวันและเวลาราชการ
*****************
อาฒยา ทองเฟื่อง/ข่าว/พิมพ์
27/02/2556
จำนวนคนอ่าน 201 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่