หนังสือพิมพ์

 

ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านโนนสูง ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

วันที่ 11 มี.ค. 2556 )
 
     องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1. ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านโนนสูง ม.14 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ตามแบบ อบต.ทัพรั้งเลขที่ 27/2556 ได้แก่ หจก.คลองแค 2. ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 13 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ตามแบบ อบต.ทัพรั้ง เลขที่ 29/2556 ได้แก่ หจก.ราชสีมารุ่งเสถียรก่อสร้าง 3. ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการท่อลอดเหลี่ยน คสล.แยกวัดกุดตาดำ บ้านกุดตาดำ หมู่ที่ 2 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา แบบ อบต.เลขที่ 30/2556 ได้แก่ หจก.มิตรโสภณก่อสร้าง 4. ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองอีสานเขียว บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3 ตงทัพรั้ง แบบอบต.เลขที่ 31/2556  ได้แก่ หจก.มิตรโสภณก่อสร้าง 5. ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองอีสานเขียว บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา แบบ อบต.เลขที่ 32/2556 ได้แก่ หจก.มิตรโสภณก่อสร้าง 6. ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านนายแช่ม บ้านโนนสง่า ม. 5 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา แบบ อบต.เลขที่ 33/2556 ได้แก่ หจก.มิตรโสภณก่อสร้าง 7.ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายลำห้วยอีสานเขียว บ้านโกรกมะขามป้อม ม.19 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา แบบ อบต.เลขที่ 34/2556  ได้แก่ หจก.มิตรโสภณก่อสร้าง 8.รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และรางระบายน้ำ คสล.บ้านทัพรั้งพัฒนา หมู่ที่ 21 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ
จ.นครราชสีมา แบบ อบต.เลขที่ 35/2556 ได้แก่ หจก.โนนไทยรวมาช่าง
     คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
*************
อาฒยา ทองเฟื่อง/ข่าว/พิมพ์
11/03/2556
จำนวนคนอ่าน 364 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่