หนังสือพิมพ์

 

ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

วันที่ 11 มี.ค. 2556 )
 
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนๆ ละ 15,960 บาท โดยวิธีการสอบคัดเลือกเป็นการทั่วไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
     วัน และเวลาสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมายน 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-243000  หรือ http://www.nakhonratchasima.m-society.go.th
**********************
อาฒยา ทองเฟื่อง/ข่าว/พิมพ์
11/03/2556
จำนวนคนอ่าน 1017 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่