หนังสือพิมพ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
จ. นครราชสีมา จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖ เดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้

วันที่ 20 มี.ค. 2556 )
 
                    ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖
                    การแข่งขันกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และสนามกีฬากีฬาภายในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการแข่งขันกีฬาฯ ดังกล่าว มีจังหวัดที่ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๗๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๓,๐๐๐ คน โดย กรมพลศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒,๖๐,๐๐๐๐ บาท ( สองล้านหกแสนบาทถ้วน ) เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุครั้งนี้ ให้เพื่อดำเนินการ ดังนี้ ๑. เป็นค่าเตรียมการดำเนินการ เช่น พิธี – ปิด , การแสดงในพิธี เปิด – ปิด ที่พักนักกีฬา , เลี้ยงต้อนรับนักกีฬา ๒. จัดอุปกรณ์การแข่งขันทุกชนิดกีฬา ๓. จัดคณะกรรมการตัดสินทุกชนิดกีฬา ๔. ถ้วยรางวัล / เหรียญรางวัล ๕. เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
                     สำหรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุนี้ นักกีฬาจะมีทั้ง หญิง – ชาย อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้น ( ปี ๒๔๙๖ ) การแข่งขันไม่ได้มุ่งความเป็นเลิศทางการกีฬา แต่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ที่คณะเดินทางผ่าน แล้วเขียนรายงานเพื่อนำมาเบิกเป็นค่าเดินทาง และมุ่งให้ผู้สูงอายุได้นันทนาการ โดยทุกคนจัดให้พักที่โรงแรมในตัวเมืองนครราชสีมา กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันมี ๙ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา , กอล์ฟ , แบดมินตัน , เปตอง , ลีลาศ , วู้ดบอล , หมากรุกไทย ร้องเพลงคาราโอเกะ และ แข่งขันแอโรบิคมวยไทย
                   จึงขอเชิญชวนเตรียมชมและเชียร์ ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา
 
***************************************
จำนวนคนอ่าน 136 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่