หนังสือพิมพ์

 

ข่าวประกวดราคา
สำนักงานเทศบาลตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย นครราชสีมาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลเก่า-เข้าเทศบาลแห่งใหม่

วันที่ 10 ก.ค. 2556 )
 
     เทศบาลตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเทศบาลเก่า-เข้าเทศบาลแห่งใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีต 1,089 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,260 ตารางเมตร
     กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์ กองคลัง เทศบาลตำบลตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8 - 19 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ทางเว็ตไซด์ www.gprocurement.go.th หรือ www.koratdle.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-373195 ในวันและเวลาราชการ
****************
อาฒยา/พิมพ์/ทาน
10/07/2556
จำนวนคนอ่าน 592 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่