หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสอดรับกับสังคมของไทยในอนาคต

วันที่ 16 ก.ค. 2556 12:25:17 )
 
                  วันที่ 15-19 กรกฎาคม 56 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ขึ้น สำหรับผู้ ดูแลผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจ เครือข่ายเขตนครชัยบุรินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 โดยมี นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด
 
 
                  นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Long Term Care) มาตั้งแต่ปี 2551 เริ่มจากโครงการ 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี ที่เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การดูแลอนามัยในช่องปาก รวมถึงการดูแลสภาพจิตใจกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทั้งนี้ ยังได้มีการร่วมกับทีม อสม. ออกสำรวจจำนวนและคัดแยกผู้สูงอายุประเภทต่างๆตามชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ นำศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงกับกิจกรรมของปีถัดมา เข้าลงลึกถึงรายละเอียดรอบด้านของผู้สูงอายุมากขึ้น จนสามารถต่อยอดมาเป็นการให้บริการผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาในปัจจุบัน และเนื่องจากในอนาคต ประเทศไทย จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ นั่นหมายความว่า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกรมอนามัย ในเรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้น เพื่อหวังให้ครอบคลุมและเข้าใจในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง มีภาวะทุพพลภาพ ให้หายหรือทุเลาจากการเจ็บป่วย และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
                    สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ นี้ ได้จัดขึ้นมาทั้งหมด 4 รุ่น ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 และจะจัดอบรมอีกครั้งรุ่นที่ 4 ในวันที่ 5-9 สิงหาคม 56 นี้ หากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://hpc5.anamai.moph.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 044-305132 ในวันและเวลาราชการ
 
                                                                    ---------------------------
 
                  
จำนวนคนอ่าน 297 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่