หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรในวันเสาร์

วันที่ 8 ส.ค. 2556 )
 
     สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา เปิดให้บริการในวันเสาร์ (ยกเว้นวันเสาร์ที่หยุดต่อเนื่องกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. งานที่เปิดให้บริการ ดังนี้
     1. งานทะเบียนราษฎร เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ฯลฯ
     2. งานบัตรประจำตัวประชาชน
     3. งานทะเบียนทั่วไป เช่น จดทะเบียนสมรส หย่าฯลฯ
โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 44247667
***************
จำนวนคนอ่าน 34003 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่