หนังสือพิมพ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ม. ราชภัฏโคราช จะจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ (กสทช.)รุ่นแรกระดับต้น ปลายเดือนสิงหาคม นี้

วันที่ 14 ส.ค. 2556 )
 
                ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม "หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ระดับต้น” รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 สิงหาคม นี้ ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
                 การอบรมในครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับ กสทช.โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมสามารถจะนำผลการอบรมไปเข้ารับการทดสอบเสียงเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศจาก กสทช.ต่อไป ซึ่งการอบรมในหลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ จะเน้นทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยคณาจารย์ จากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
               ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Facebook.com : NitadeKorat
               รับใบสมัครและขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ในวันจันทร์ – ศุกร์ (เวลา 09.00-16.30 น.)
              หรือที่ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ชั้น 7) คณะวิทยาการจัดการ(อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันจันทร์ – ศุกร์ (เวลา 09.00-16.30 น.)
               วิธีการยื่นใบสมัครเข้าอบรม
              1. ยื่นใบสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนในการอบรมด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ในวันจันทร์ – ศุกร์ (เวลา 09.00-16.30 น.)
             2. โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีชื่อ นางนันทพร อดิเรกโชติกุล เลขที่บัญชี 419-1-69808-4 ประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโทรศัพท์แจ้งยืนยันการโอนเงินหมายเลขโทรศัพท์ 081-390-0978 และส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 หรือที่ E-mail : Nitadekorat@gmail.com สถานที่ติดต่อ
           1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 โทร.044-009009 ต่อ 1515 2. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ชั้น 7) คณะวิทยาการจัดการ(อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 โทร.044-272940 , 081-390-0978, 086-868-6693 โทรสาร 044-272940 3. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : NitadeKorat
 
                                                -----------------------------
จำนวนคนอ่าน 122 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่