หนังสือพิมพ์

 

ข่าวประกวดราคา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 20 พ.ย. 2555 )
 
     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา หลังเลขที่ 181,183,185) ที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ราชพัสดุ ถนนจักรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
      กำหนดวันประมูลขายทอดตลาดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ลงทะเบียนผู้เข้าประมูลสู้ราคา ระหว่างเวลา 09.00-19.30 นาฬิกา ณ บ้านพักผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา หลังเลขที่ 181,183,185  ถนนจักรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุฯ ส่วนคลัง สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 6 ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 044-258291 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือที่ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 จังหวัดนครราชสีมา
 
****************************
อาฒยา ทองเฟื่อง/ข่าว/พิมพ์/ส.ปชส.นม.
20/11/2555
จำนวนคนอ่าน 101 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่