หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
โคราชเตรียมจัดงานเทศกาลขนมจีนประโดก ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องานย้อนยุค 200 ขนมจีนประโดก

วันที่ 7 ก.พ. 2560 )
 
โคราชเตรียมจัดงานเทศกาลขนมจีนประโดก ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องานย้อนยุค 200 ขนมจีนประโดก
 
 วันที่ 7 กพ 2560 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในงานแถลงข่าว งานเทศกาลขนมจีนประโดกโคราช ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน ย้อนยุค 200 ขนมจีนประโดก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กพ 2560 ณ บริเวณสวนสุขภาพชุมชนประโดก ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านในชุมชนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม เป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีขนมจีนประโดกให้เป็นสินค้าของดีของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ประกอบสินค้า โอทอป และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการแสดงวิถีชีวิตการทำขนมจีนประโดกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การประกวดซุ้มขนมจีน 9 หมู่บ้าน การแข่งขันกินขนมจีนน้ำยาปลา การแข่งขันตำซั่วโคราช การแข่งขันนวดแป้งสาลี การแข่งขันเส้นยำ การออกร้านสินค้าโอทอป การจัดนิทรรศการถวายความอาลัยพระบาทเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแข่งขันทำน้ำยาปลา และการแสดงดนตรพื้นบ้านของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ
จำนวนคนอ่าน 299 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่