หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 15 พ.ย. 2560 )
 

 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๔๔๙๕๒๒๐๒-๓

**************

วิลาสินี  ภาพพิมาย/รายงาน

จำนวนคนอ่าน 188 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่