หนังสือพิมพ์

 

ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประมงประจำจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 ธ.ค. 2560 )
 

สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประมงประจำจังหวัดนครราชสีมาตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียนกับจังหวัดนครราชสีมา และผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ดำเนินงานในด้านการประมงหรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับสมัครเข้ารับคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประมงประจำจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนางานด้านประมงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

                สำหรับผู้ที่สนใจรับใบสมัครได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 513 ถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 โทรศัพท์หมายเลข 044 244 373 หรือสำนักงานประมงอำเภอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5  มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือดาวน์โหลดในสมัครได้ทางเว็บไซต์ www4.fisheries.go.th./fpo-nakhonratchasima

**************

กัญญาณัฐ โปร่งกระโทก/รายงาน

จำนวนคนอ่าน 112 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่