หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครงานวุฒิระดับปริญญาเอก

วันที่ 29 ม.ค. 2561 )
 
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาว่า โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 20 อัตรา ผู้สนใจสมัครติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโาลยีราชมงคลอีสาน หรือที่ www.rmuti.ac.th และสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ก่องบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2172 โทรสาร 044-233052
***************
รุจุกาญจน์  ฐิตินันท์ทองธนา/รายงาน
29 ม.ค. 2561
จำนวนคนอ่าน 173 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่